Tamiya

Tamiya 12625 1/16 1/35 WWII German Insignia

1/16 1/35 WWII German Insignia - Image 1
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam12625
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 21.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€9.21 -5% €8.74 ou 6200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantTamiya
Code de produittam12625
Poids:0.01 kg
Ean:4950344126255
Ajouté au catalogue:29.11.2013
Tags:German-Insignia

Militaria w skali 1:35
Tamiya 35172 1/16 1/35 WWII German Insignia - arkusz naklejek

Zawarto¶æ opakowania:
- 1 arkusz

Zastosowanie: figurki niemieckich ¿o³nierzy II w. ¶w. w skali 1:16 i 1:35

Ju¿ w okresie I wojny ¶wiatowej (a zw³aszcza w latach 1916-1918) niemieckie samoloty wojskowe otrzymywa³y oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) w postaci tzw. Balkenkreuz. W latach 1916-1918 najczê¶ciej by³y to czarne krzy¿e równoramienne otoczone bia³± obwolut±, z przerw± na czterech krañcach krzy¿a. Balkenkreuz, jako insygnium samolotów Luftwaffe zaczêto stosowaæ od 1935 roku i stosowano go – w ró¿nych formach – do zakoñczenia II wojny ¶wiatowej. W latach 1935-1945 niemiecki Balkenkreuz przybiera³ ró¿norakie formy. Pocz±tkowo by³ on zbli¿ony do insygnium stosowanego w latach 1916-1918, tyle tylko, ¿e zajmowa³ wiêksz± powierzchni±, a bia³a obwoluta by³a jeszcze otoczona kolejn±, bardzo cienk± czarn± obwolut±. Z czasem z tej czarnej obwoluty zrezygnowano zupe³nie. W toku II wojny ¶wiatowej, dla uproszczenia nanoszenia insygniów i zmniejszenia ich widoczno¶ci zaczêto stosowaæ jedynie kontur krzy¿a równoramiennego w barwie czarnej albo bia³ej, którego grubo¶æ z czasem jeszcze zmniejszono. Nadal jednak stosowano okre¶lenie Balkenkreuz. Warto dodaæ, ¿e w latach 1939-1945 na statecznikach pionowych stosowano jako insygnium czarn± swastykê obwiedzion± bia³± obwolut± (niem. Hakenkreuz). Z czasem jej wielko¶æ pomniejszano i nierzadko te¿ nanoszono jedynie jej kontur w barwach czarnej albo bia³ej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: 1/16 1/35 WWII German Insignia
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
jeudi, 21.10.2021

plus de 1 pcs.
vendredi, 22.10.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021
-
vendredi, 29.10.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021
-
vendredi, 29.10.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 29.10.2021

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021
-
vendredi, 29.10.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 29.11.2013
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Kora Models
Code de produit: KOR-NDT72073
Disponibilité: sur commande

€8.33 ou 5900 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Armycast
Code de produit: RMC-ACM49036
Disponibilité: disponible!

€12.37 ou 8700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Armycast
Code de produit: RMC-ACM49035
Disponibilité: disponible!

€9.02 ou 6400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Armycast
Code de produit: RMC-ACM49037
Disponibilité: disponible!

€9.02 ou 6400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Armycast
Code de produit: RMC-ACM49033
Disponibilité: disponible!

€12.37 ou 8700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Armycast
Code de produit: RMC-ACM49038
Disponibilité: disponible!

€9.02 ou 6400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Armycast
Code de produit: RMC-ACM49034
Disponibilité: disponible!

€9.02 ou 6400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Armycast
Code de produit: RMC-ACM49031
Disponibilité: disponible!

€9.02 ou 6400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Armycast
Code de produit: RMC-ACM49030
Disponibilité: disponible!

€12.37 ou 8700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Armycast
Code de produit: RMC-ACM73036
Disponibilité: disponible!

€12.37 ou 8700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Armycast
Code de produit: RMC-ACM73035
Disponibilité: disponible!

€9.02 ou 6400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Armycast
Code de produit: RMC-ACM73037
Disponibilité: disponible!

€9.02 ou 6400 pts.