Tamiya

Tamiya 87195 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.)

18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.) - Image 1
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87195
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 10.5.2021
€5.35 -5% €5.07 ou 3300 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantTamiya
Code de produittam87195
Poids:0.07 kg
Ean:4950344871957
Ajouté au catalogue:19.10.2018
Tags:Paint-tray

Zestaw 5 palet malarskich wykonanych z tworzywa PET o grubo¶ci 0,3 mm. Ka¿da z palet ma 213 mm d³ugo¶ci, 123 mm szeroko¶ci oraz 12 mm wysoko¶ci. Natomiast ka¿da pojedyncza kuweta ma pó³kolisty kszta³t oraz ¶rednicê 20 mm, przy maksymalnej g³êboko¶ci 8 milimetrów. Palety zosta³y tak skonstruowane, aby by³a mo¿liwo¶æ wyciêcia z nich czy to pojedynczej kuwety czy te¿ bloku kilku kuwet. Warto dodaæ, ¿e na ka¿dej palecie pomiêdzy kuwetami znajduje siê zag³êbienie (wyciêcie) na którym mo¿na od³o¿yæ pêdzel. Palety zapewniaj± te¿ bardzo dobr± stabilno¶æ w czasie pracy, niezale¿nie od tego ile kuwet jest zape³nionych farb±, a ponadto mog± byæ przymocowane do sto³u lub blatu za pomoc± ta¶my (ta¶ma nie jest dodana do zestawu!). Nie zaleca siê stosowania palety z produktem Airbrush Cleaner (250ml).

This handy clear PET 18-well pallette is great for mixing your paints in.
Ribs between the wells ensure that paint is not unintentionally mixed.
Features cutaways on the side of the pallette in which your brush can be rested.
Approx. dimensions: 213mm x 123mm x 12mm; thickness; 0.3mm.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.)
Ajouté au catalogue: 19.10.2018
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90302
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR602
Disponibilité: sur commande

€4.37 ou 2900 pts.

Produits similaires

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-9014
Disponibilité: disponible!

€2.76 ou 1800 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90014
Disponibilité: disponible!

€4.16 ou 2700 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90025
Disponibilité: disponible!

€4.77 ou 3100 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALHS120
Disponibilité: disponible!

€1.63 ou 1100 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALHS121
Disponibilité: disponible!

€2.20 ou 1400 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90023
Disponibilité: disponible!

€29.28 ou 19100 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90020
Disponibilité: disponible!

€5.96 ou 3900 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90020A
Disponibilité: disponible!

€5.96 ou 3900 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR603
Disponibilité: disponible!

€3.11 ou 2000 pts.

Fabricant: Adler
Code de produit: ADL-AD-7613
Disponibilité: disponible!

€4.18 ou 2700 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8009
Disponibilité: disponible!

€3.40 ou 2200 pts.

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8008
Disponibilité: disponible!

€2.87 ou 1900 pts.