Black Dog

Black Dog A72045 A-400 M Atlas 1 Engine for Revell

A-400 M Atlas 1 Engine for Revell - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-A72045
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€24.44 ou 15900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantBlack Dog
Code de produitBLD-A72045
Poids:0.06 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:6.9.2019
Tags:Airbus-A400M-Atlas

Europrop International TP400 to silnik turbo¶mig³owy z czasów wspó³czesnych. Pierwszy udany rozruch silnika mia³ miejsce w 2005 roku, a produkcja seryjna wystartowa³a nied³ugo pó¼niej i trwa nadal. Szacuje siê, ¿e w jej toku powsta³o ok. 400 jednostek napêdowych tego typu. W wersji TP400-D6 silnik mierzy ok. 350 cm d³ugo¶ci, przy ¶rednicy maksymalnej 92 centymetrów. Masa „suchej” jednostki napêdowej wynosi 1890 kilogramów. Moc maksymalna generowana przez wersjê TP400-D6 dochodzi do 11000 KM, co czyni z niej jeden z najpotê¿niejszych i najmocniejszych silników w swej klasie na ¶wiecie!

Prezentowany silnik zosta³ opracowany przez za³o¿one w 2002 r. konsorcjum firm o nazwie Europrop International, w sk³ad którego wesz³y takie zak³ady jak m.in.: MTU Aero Engines, Rolls-Royce czy ITP Aero, a g³ównym celem tego konsorcjum by³o stworzenie jednostki napêdowej dla ciê¿kiego samolotu transportowego Airbus A400M Atlas, czyli w³a¶nie silnika TP400. W toku projektowania tego silnika zdecydowano siê na rzadko stosowan± trójwa³ow± konfiguracjê silnika oraz turbinê o tzw. swobodnej mocy. Wszystkie te rozwi±zania techniczne mia³y prowadziæ do osi±gniêcia mo¿liwie wysokiego ci¶nienia w silniku, a finalnie – jak najwiêkszej mocy maksymalnej. Jednak zaawansowanie technologiczne silnika oraz stosunkowo skomplikowana budowa odbi³y siê negatywnie na jego niezawodno¶ci. Nadto, silnik by³ w pocz±tkowym okresie eksploatacji trapiony tzw. „chorobami wieku dzieciêcego” dotycz±cymi zw³aszcza przek³adni.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: A-400 M Atlas 1 Engine for Revell
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 2 pcs.
lundi, 14.6.2021

plus de 2 pcs.
mercredi, 1.9.2021

GLS

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 7.9.2021
-
mercredi, 8.9.2021

UPS

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 7.9.2021
-
mercredi, 8.9.2021

DHL

1 - 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

plus de 2 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 8.9.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 6.9.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-A72046
Disponibilité: disponible!

€41.36 ou 26900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduCX312
Disponibilité: disponible!

€6.65 ou 4100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Armory Models Group
Code de produit: ARY-AW72506
Disponibilité: sur commande

€18.48 ou 12000 pts.