CMK

CMK 4321 A6M2-N Rufe - Engine set

A6M2-N Rufe - Engine set - Image 1
Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CM4321
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€22.67 ou 14800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantCMK
Code de produitCM4321
Poids:0.03 kg
Ean:8595593122496
Échelle1:48
Ajouté au catalogue:15.3.2016
Tags:Japan-Army-Type-A6 Sakae

Nakajima Sakae by³ japoñskim silnikiem lotniczym z okresy miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Za jego produkcjê by³y odpowiedzialne zak³ady Nakajima Aircraft Company. Po raz pierwszy zosta³ przetestowany w 1939 roku. Silnik – w wersji Sakae 21 - mia³ masê 590 kilogramów, przy objêto¶ci skokowej 27,9 litra. By³ jednak z najwa¿niejszych japoñskich silników lotniczych okresu II wojny ¶wiatowej. Szacuje siê, ¿e w sumie w toku jej trwania powsta³o ok. 30.000 jego egzemplarzy.

Nakajima Sakae by³ 14-cylindrowym silnikiem gwiazdowym, zbudowanym w uk³adzie podwójnej gwiazdy, ch³odzonym powietrzem. Zosta³ opracowany w oparciu o inn± jednostk± napêdow± firmy Nakajima o oznaczeniu Ha-5. W stosunku do swego poprzednika zosta³ pomniejszony, zmniejszono jego masê oraz zastosowane inne, liczne drobne udoskonalenia mechaniczne. Sumarycznie, z³o¿y³y siê one na bardzo udan± jednostkê napêdow± o bardzo dobrej relacji moc-masa. Nakajima Sakae by³ stale udoskonalany i w kolejnych wersjach osi±ga³ coraz wiêksze moce maksymalne, przyk³adowo: model Sakae 12 mia³ moc 925 KM, Sakae 21 – 1115-1130 KM, a moc maksymalna wersji Sakae 31 dochodzi³a ju¿ do 1210 KM. Silnik pos³u¿y³ jako jednostkow± napêdowa dla wielu japoñskich samolotów wojskowych. Napêdza³ takie samoloty jak na przyk³ad: Kawasaki Ki-48, Nakajima B5N2 czy G1N Gekko, ale zw³aszcza – Mitsubishi A6M Zero.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: A6M2-N Rufe - Engine set
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 14.6.2021

plus de 1 pcs.
mercredi, 21.7.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 27.7.2021
-
mercredi, 28.7.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 27.7.2021
-
mercredi, 28.7.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 28.7.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 15.3.2016
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CM4119
Disponibilité: sur commande

€27.13 ou 17700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CM4131
Disponibilité: sur commande

€27.13 ou 17700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CM4097
Disponibilité: sur commande

€15.74 ou 10300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CM4095
Disponibilité: sur commande

€42.44 ou 27600 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu32161
Disponibilité: disponible!

€14.94 ou 9300 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu32066
Disponibilité: disponible!

€8.03 ou 5000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7283
Disponibilité: disponible!

€16.25 ou 10600 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: CMK
Code de produit: CM5002
Disponibilité: sur commande

€21.62 ou 14100 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: CMK
Code de produit: CM5038
Disponibilité: sur commande

€11.33 ou 7400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Yahu Models
Code de produit: YM-A7255
Disponibilité: disponible!

€2.92 ou 1900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Yahu Models
Code de produit: YM-A7262
Disponibilité: disponible!

€2.92 ou 1900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMQ72186
Disponibilité: disponible!

€5.80 ou 3800 pts.