Hobby Boss

Hobby Boss 80241 A6M5 Z‚ro Fighter

A6M5 Z‚ro Fighter - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB80241
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 18.10.2019
€5.90 ou 3800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantHobby Boss
Code de produitHBB80241
Poids:0.16 kg
Ean:6939319202413
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:20.12.2007
Tags:Japan-Army-Type-A6
Mistubishi Zero-Sen by³ bez w±tpienia najs³ynniejszym 1-miejscowym my¶liwcem japoñskim. Powsta³ w odpowiedzi na zapotrzebowanie marynarki Japonii na nastêpce maszyn A5M. Nowy samolot by³ wolnono¶nym dolnop³atem napêdzanym silnikiem Nakijama NK1C Sakae o mocy 925KM. Prototyp z tym silnikiem oblatano w styczniu 1940 roku i wyniki testów okaza³y sie tak dobre, ¿e juz w lipcu zosta³o z³o¿one zamówienie na 15 przedprodukcyjnych A6M2 do przetestowania w Chinach. Jeszcze w tym samym miesi±cu nap³ynê³o zlecenie na seryjn± produkcjê pok³adowego A6M2 z rêcznie sk³adanymi skrzyd³ami co u³atwia³o znacznie hangarowanie samolotu na pok³adzie lotniskowca. Podstawow± wersj± produkcyjn± by³ A6M5 wprowadzopny w 1943 roku w odpowiedzi na rosn±ce mo¿liwo¶ci my¶liwców alianckich. Budowano ró¿ne wersje tych maszyn ró¿ni±ce siê g³ównie uzbrojeniem i oznaczone A6M5a, A6M5b i A6M5c, a tak¿e nocny my¶liwiec A6M5d-S i 2-miejscow± wersj± treningow± A6M5-K. Japoñczycy d±¿yli do dalszego udoskonalenia samolotu i wprowadzali kolejne wersje: A6M6, A6M7 i A6M8. Ten ostatni by³ ostatnim projektem, jednak¿e powsta³y tylko dwa prototypy z silnikami Mitsubishi MK8K o mocy 1500KM, a seryjnej produkcji do koñca wojny nie zd±¿ono ju¿ wprowadziæ.
Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: A6M5 Z‚ro Fighter
Ajouté au catalogue: 20.12.2007
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM72197
Disponibilité: disponible!

€2.38 ou 1600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM72026
Disponibilité: disponible!

€2.38 ou 1600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduCX320
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Yahu Models
Code de produit: YM-A7257
Disponibilité: disponible!

€2.57 ou 1700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7283
Disponibilité: disponible!

€16.25 ou 10600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Yahu Models
Code de produit: YM-A7263
Disponibilité: disponible!

€2.57 ou 1700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Part
Code de produit: PRT-S72-079
Disponibilité: disponible!

€9.31 ou 6100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB72388
Disponibilité: disponible!

€3.65 ou 2400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7009
Disponibilité: sur commande

€13.13 ou 8600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7243
Disponibilité: disponible!

€16.25 ou 10600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7245
Disponibilité: disponible!

€13.13 ou 8600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7248
Disponibilité: disponible!

€12.48 ou 8100 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam10316
Disponibilité: disponible!

€26.79 ou 16600 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm115245
Disponibilité: disponible!

€20.49 ou 13400 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasTH08
Disponibilité: disponible!

€8.78 ou 5700 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm113111
Disponibilité: disponible!

€19.58 ou 12800 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: has60517
Disponibilité: disponible!

€28.20 ou 18400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm311098
Disponibilité: disponible!

€11.68 ou 7600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam61027
Disponibilité: disponible!

€13.62 ou 8500 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasST04
Disponibilité: disponible!

€30.35 ou 19800 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam10317
Disponibilité: disponible!

€51.33 ou 31800 pts.

Échelle: 1:33
Fabricant: Haliñski
Code de produit: HAL-KA-1-2013
Disponibilité: disponible!

€15.01 ou 9800 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: has09428
Disponibilité: disponible!

€25.94 ou 16900 pts.

Échelle: 1:33
Fabricant: Haliñski
Code de produit: HAL-KA-SET-1-2013
Disponibilité: disponible!

€24.76 ou 16100 pts.