MisterCraft

MisterCraft D38 AH-64A 'Peten'

AH-64A Peten - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD38
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€6.23 ou 4100 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantMisterCraft
Code de produitmscD38
Poids:0.17 kg
Ean:5903852040383
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:1.7.2020
Tags:Boeing-AH-64-Apache

Wersje malowania:  Izrael, USA , Grecja, Holandia.

Œmig³owiec McDonnell-Douglas (Boeing) AH-64 wybrano jako zwyciêzcê we wspó³zawodnictwie z YAH-63 firmy Bell w grudniu 1976 roku. Nazwa Apache przylgnê³a do œmig³owca w 1981 roku. Ta niezwykle sprawna maszyna ma czterop³atowe wirniki napêdzane dwoma silnikami turbinowymi General Electric T700-701 o mocy 1696KM. Szcz¹tkowe skrzyd³a wyposa¿one s¹ w konwencjonalne klapy na krawêdzi sp³ywu, a p³ytowe usterzenie poziome polepsza sterowanie pod³u¿ne. Dwuosobowa za³oga zajmuje fotele umieszczone jeden za drugim w opancerzonej kabinie. Miejsce pilota jest z ty³u, a operatora uzbrojenia/strzelca - na przedzie. Kluczem do uniwersalnego zastosowania œmig³owca s¹ systemy TADS na stanowisku strzelca i PNVS u¿ywany przez pilota. TADS jest zestawem laserowego znacznika i odleg³oœciomierza pozwalaj¹cych na œledzenie celu oraz skierowanego do przodu czujnika podczerwieni, który zdublowany jest przez normalny uk³ad optyczny. Uk³ad PNVS jest zaœ rozwiniêtym systemem FLIR, pozwalaj¹cym pilotowaæ œmig³owiec tu¿ nad ziemi¹ dla zapobie¿enia lub opóŸnienia wykrycia przez obronê przeciwlotnicz¹ nieprzyjaciela. Œmig³owce Apache bra³y udzia³ w operacji w Panamie w 1989 roku, w czasie Pustynnej Burzy w 1991 roku, czy ostatniego konfliktu w Iraku (2003). Pod koniec 1990 roku przyst¹piono do konstruowania nowej wersji œmig³owca, wyposa¿onej w zabudowany nad g³owic¹ radar milimetrowy Martin/Westinghouse Longbow do kierowania uzbrojeniem. S³u¿y on do sterowania na zasadzie odpal i zapomnij pociskami przeciwczo³gowymi Rockwell AGM-114 Hellfire. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 300 km/h; prêdkoœæ wznoszenia 12,7 m/s, zasiêg maksymalny (bez zbiorników zewnêtrznych): 689 km, uzbrojenie: sta³e-1 dzia³ko Hughes M230A1 Chain Gun kal.30mm oraz uzbrojenia podwieszane-najczêœciej pociski Hellfire.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: AH-64A 'Peten'
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 14.6.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 1.7.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMQ72133
Disponibilité: disponible!

€4.69 ou 3100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Armory Models Group
Code de produit: ARY-AW72336
Disponibilité: disponible!

€6.39 ou 4200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Armory Models Group
Code de produit: ARY-AW72335
Disponibilité: disponible!

€6.39 ou 4200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0081
Disponibilité: sur commande

€6.76 ou 4400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Master
Code de produit: MAS-AM-72-109
Disponibilité: disponible!

€9.07 ou 5900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0144
Disponibilité: sur commande

€6.82 ou 4400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM72040
Disponibilité: disponible!

€2.38 ou 1600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73330
Disponibilité: disponible!

€8.99 ou 5600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7191
Disponibilité: disponible!

€9.53 ou 6200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduSS156
Disponibilité: disponible!

€3.01 ou 1900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Part
Code de produit: PRT-S72-005
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7192
Disponibilité: disponible!

€9.53 ou 6200 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD36
Disponibilité: disponible!

€6.23 ou 4100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD39
Disponibilité: disponible!

€6.23 ou 4100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD37
Disponibilité: disponible!

€6.23 ou 4100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD38s
Disponibilité: disponible!

€10.15 ou 6600 pts.

-12%

Échelle: 1:72
Fabricant: Mirage-Hobby
Code de produit: mir872094
Disponibilité: disponible!

€16.70 €14.69
ou 10900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasD06
Disponibilité: disponible!

€14.26 ou 9300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita0159
Disponibilité: disponible!

€11.09 ou 7200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Airfix
Code de produit: afxJ6004
Disponibilité: disponible!

€16.78 ou 10900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aeroplast
Code de produit: ARP90005
Disponibilité: disponible!

€8.27 ou 5400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasE06
Disponibilité: disponible!

€17.35 ou 11300 pts.

-12%

Échelle: 1:72
Fabricant: Mirage-Hobby
Code de produit: mir72052
Disponibilité: disponible!

€8.86 €7.78
ou 5800 pts.

-12%

Échelle: 1:72
Fabricant: Mirage-Hobby
Code de produit: mir72053
Disponibilité: disponible!

€8.86 €7.78
ou 5800 pts.