AK-Interactive

AK-Interactive AK 142 WHITE ASHES PIGMENT

AK 142 WHITE ASHES PIGMENT - Image 1
Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-142
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 27.1.2022
€3.72 ou 2600 pts.

Contient 20% de la TVA
lors de l'expédition dans le pays: FRANCE
Pour changer de pays cliquez ici

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantAK-Interactive
Code de produitAKI-142
Poids:0.08 kg
Ean:8436535571425
Capacité35ml
Ajouté au catalogue:25.2.2015

Kolejna formu³a pigmentu do wykonania imitacji popio³u.

Pigmenty stosowane s± do dodania realistycznych efektów, wp³ywu warunków atmosferycznych, starzenia, wykoñczenia pojazdów, fortyfikacji i budowli w modelarstwie.
Idealne s± do tworzenia efektów nagromadzonego ¶wie¿ego lub zaschniêtego kurzu i b³ota, brudu, korozji, popio³u, zacieków, okopcenia, wytwarzanego przez czas i naturaln± erozjê.

Pigment to w wielkim uproszczeniu, py³, proszek otrzymywany z ró¿norodnych metali (np: magnezu, cynku, tytanu) i minera³ów, u¿ywany do produkcji wszelkich kolorów.
Ró¿nicê pomiêdzy pigmentem a farb± t³umaczy proste wyja¶nienie, farba to pigment po³±czony z substancj± "zlepiaj±c±" jego cz±steczki i umo¿liwiaj±c± przyleganie do malowanych powierzchni.

With the knowledge gained by AK Interactive during the long experience of developing the best pigments available for modelling, we have now developed this new basic range of the most essential colours for doing any type of effect.
Avoid getting lost in a more extensive range now that the most necessary and useful colours are here. Also, this new range offers pigments that are even finer and that have more exact colours.

Pigments are a good medium for any modeller. They can be used ont heir own or in combination with other products. The different colours can be mixed to achieve a greater variety in tone.
It’s important to avoid a uniform look on your model and pigments can be used to bring life to your model with very convincing results.
Over an enamel base pigments can be used in combination with water or with White Spirit if a protective varnish is applied. Over an acrylic base coat you can best use White Spirit to handle the pigments.
Once the pigments have dried the original colour will reappear. 


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: AK 142 WHITE ASHES PIGMENT
Ajouté au catalogue: 25.2.2015
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?