Zvezda

Zvezda 7037 Airbus A320neo

Airbus A320neo - Image 1
Échelle: 1:144
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve7037
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€23.26 ou 15200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantZvezda
Code de produitzve7037
Poids:0.41 kg
Ean:4600327070371
Échelle1:144
Ajouté au catalogue:22.2.2021
Tags:Airbus-A320

Airbus A320 jest dwusilnikowym, odrzutowym samolotem pasa¿erskim ¶redniego zasiêgu w uk³adzie dolnop³ata produkcji przede wszystkim francusko-niemieckiej. Napêd zapewniaj± dwa silniki turbowentylatorowe CFM International CFM56 albo IAE V2500. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1987 roku, a produkcja seryjna rozpoczê³a siê w 1988 roku i trwa nadal. Do pocz±tków 2016 roku wyprodukowano ponad 6800 samolotów tego typu! Airbus A320 powsta³ jako maszyna, która mia³a byæ oferowana przede wszystkim przewo¼nikom europejskim i azjatyckim jako konkurent samolotu Boeing 727. Producent, koncern Airbus po³o¿y³ w nowej maszynie nacisk przede wszystkim na zastosowanie najnowocze¶niej elektroniki, przede wszystkim systemu fly-by-wire, znanego z lotnictwa wojskowego (np. z samolotów F-16), ale po raz pierwszy zastosowanego w samolocie pasa¿erskim! Wykorzystano tak¿e now± awionik± typu glass-cockpit oraz centralny uk³ad zarz±dzania lotem. Ca³kowit± nowo¶ci± by³a równie¿ tylko dwuosobowa za³oga co wyra¼nie i pozytywnie wp³ynê³o na koszty eksploatacji samolotu. Ponadto A320 cechuje siê – porównuj±c pierwsze wersje seryjne -  50% wiêkszym zasiêgiem od swego g³ównego konkurenta, czyli Boeinga 727. Ze wzglêdu na nisk± zawodno¶æ konstrukcji oraz zastosowanie wielu awangardowych rozwi±zañ A320 okaza³ siê wielkim sukcesem komercyjnym koncernu Airbus. Do 2012 roku samoloty tego typu przewioz³y 7 mld. ludzi i lata³y przez 120 mln. godzin!


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Airbus A320neo
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 14.6.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 22.2.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:144
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM14401
Disponibilité: disponible!

€3.73 ou 2400 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: KV Models
Code de produit: KVM-14405
Disponibilité: disponible!

€4.13 ou 2700 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-144-0005
Disponibilité: sur commande

€11.44 ou 7500 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: Vinci
Code de produit: VIN144010
Disponibilité: disponible!

€2.92 ou 1900 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:144
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve7003
Disponibilité: disponible!

€23.26 ou 15200 pts.

Échelle: 1:125
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscF16
Disponibilité: disponible!

€14.50 ou 9400 pts.

Échelle: 1:125
Fabricant: Heller
Code de produit: hlr56448
Disponibilité: disponible!

€21.91 ou 14300 pts.

Échelle: 1:125
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscF08s
Disponibilité: disponible!

€16.92 ou 11000 pts.

Échelle: 1:125
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscF09
Disponibilité: disponible!

€14.50 ou 9400 pts.

Échelle: 1:125
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscF09s
Disponibilité: disponible!

€16.92 ou 11000 pts.

Échelle: 1:200
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: has10743
Disponibilité: disponible!

€22.18 ou 14500 pts.

Échelle: 1:200
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: has10741
Disponibilité: disponible!

€18.45 ou 12000 pts.

Échelle: 1:125
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscF08
Disponibilité: disponible!

€14.50 ou 9400 pts.

Échelle: 1:125
Fabricant: Heller
Code de produit: hlr80448
Disponibilité: disponible!

€19.52 ou 12700 pts.