AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 8624 Airviper Airbrush

Airviper Airbrush - Image 1
Code de produit: AMM-8624
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 10.8.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€135.12 ou 88000 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAMMO of Mig Jimenez
Code de produitAMM-8624
Poids:0.28 kg
Ean:8432074086246
Ajouté au catalogue:17.4.2019
Tags:Aerografy

Z przyjemno¶ci± og³aszamy nowego cz³onka rodziny modelowania AMMO by Mig Jiménez, AIRVIPER, nowego aerografu, który pozwoli modelarzom wykonywaæ precyzyjne prace z ³atwo¶ci±. Po³±czenie dyszy / ig³y 0,2 mm umo¿liwia rozpylanie bardzo drobnych linii z pe³n± kontrol±.

Podobnie jak w przypadku wszystkiego, co robimy w AMMO, bardzo powa¿nie potraktowali¶my rozwój tego nowego aerografu. Rezultatem jest wszechstronne narzêdzie o trwa³o¶ci, które wytrzyma ca³e ¿ycie. Jest nie tylko wytrzyma³y, solidny i skuteczny, ale tak¿e lekki, zapewniaj±cy najwy¿szy poziom wydajno¶ci. Ponadto nadali¶my mu inspiruj±cy, smuk³y i agresywny wygl±d. Tak narodzi³ siê twój nowy aerograf. Ten aerograf pozwoli Ci pracowaæ z dowolnym rodzajem farby, w tym z akrylem, emaliami, atramentami, akwarelami, lakierami, uretanem, podk³adami, lakierami, barwnikami spo¿ywczymi i kosmetykami w¶ród innych mediów - i zastosuj je z niezrównan± precyzj±. Zalecamy stosowanie przy ci¶nieniu powietrza w zakresie 10-20 psi lub 1-1,4 bar.

Nasze farby s± specjalnie zaprojektowane do natryskiwania bezpo¶rednio z butelki, chocia¿ dla niektórych efektów lub technik nale¿y dodaæ rozcieñczalnik akrylowy A.MIG-2000 lub transporter A.MIG-2017. AMMO of Mig Jimenez ma obszern± kolekcjê ksi±¿ek, czasopism i innych materia³ów drukowanych, które szczegó³owo opisuj±, jak uzyskaæ profesjonalne wyniki z aerografu.

Nadszed³ czas, aby wyró¿niæ siê na tle t³umu, aby do¶wiadczyæ rado¶ci obs³ugi aerografu zaprojektowanego przez modelarza, AIRVIPER wyprodukowanego w Stanach Zjednoczonych, ze 100% materia³ów amerykañskich i zaprojektowanego przez dziesiêciolecia do¶wiadczenia.

AIRVIPER zosta³ zaprojektowany specjalnie dla modelarzy. Zawiera wszystkie niezbêdne funkcje do wykonywania ró¿nych zadañ z wielk± precyzj± wymagan± przez dzisiejszych modelarzy: Aerograf podwójny Gravity Feed

Dane techniczne:

 • Dysza 0,2 mm. 1,8 ml (1/16 uncji) kubek z farb±.
 • Pier¶cienie uszczelniaj±ce z PTFE (teflonu)
 • D³ugotrwa³e komponenty materia³owe
 • Zakres oprysku kontrolowanego - linia o³ówka technicznego 0,4 mm do 4,5 cm (0,015 "do 1,75")
 • Skala atomizacji: ~ 90 mikronów
 • Wygodny wyzwalacz
 • Drobna, odwracalna os³onka powietrzna z w³óczni± grotow± zapewnia lepsz± wydajno¶æ aerografu i ³atwiejsze czyszczenie podczas u¿ytkowania
 • Regulacja zakresu wyzwalania EasySet
 • Rozmiar po³±czenia wê¿a powietrznego: 1/8
Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Airviper Airbrush
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 10.8.2020

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 14.8.2020
-
lundi, 17.8.2020

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 14.8.2020
-
lundi, 17.8.2020

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 17.8.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 17.4.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
 • produit disponible
 • produit indisponible
 • produit disponible sur commande
 • approvisionnement
 • manque
 • 1 unité
 • 2 unités
 • 3-5 unités
 • 6-10 unités
 • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90032
Disponibilité: disponible!

€5.50 ou 3600 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR612
Disponibilité: disponible!

€2.03 ou 1300 pts.

Fabricant: Paasche
Code de produit: PASA-53
Disponibilité: disponible!

€1.09 ou 700 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR641
Disponibilité: disponible!

€4.26 ou 2800 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74551
Disponibilité: disponible!

€6.59 €6.25
ou 4100 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74550
Disponibilité: disponible!

€7.27 €6.90
ou 4500 pts.

Fabricant: Badger
Code de produit: BAD122
Disponibilité: disponible!

€6.84 ou 4500 pts.

Fabricant: Adler
Code de produit: ADL-AD-7620
Disponibilité: disponible!

€4.24 ou 2800 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74539
Disponibilité: disponible!

€22.95 €21.80
ou 14200 pts.

Produits similaires

Fabricant: AMMO of Mig Jimenez
Code de produit: AMM-8625
Disponibilité: disponible!

€135.12 ou 88000 pts.

Fabricant: Badger
Code de produit: BADG105
Disponibilité: disponible!

€99.39 ou 64700 pts.

Fabricant: Harder & Steenbeck
Code de produit: HAR126564
Disponibilité: disponible!

€239.36 ou 155900 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR180AT
Disponibilité: disponible!

€33.84 ou 22000 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR130T
Disponibilité: disponible!

€18.61 ou 12100 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR180A
Disponibilité: disponible!

€25.11 ou 16400 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR130A
Disponibilité: disponible!

€19.12 ou 12500 pts.

Fabricant: Harder & Steenbeck
Code de produit: HAR125533
Disponibilité: disponible!

€119.27 ou 77700 pts.

Fabricant: Harder & Steenbeck
Code de produit: HAR125503
Disponibilité: disponible!

€85.96 ou 56000 pts.

Fabricant: Badger
Code de produit: BAD105-1
Disponibilité: disponible!

€117.93 ou 76800 pts.

Fabricant: Adler
Code de produit: ADL-AD-7790
Disponibilité: disponible!

€42.44 ou 27600 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR136AT
Disponibilité: disponible!

€27.66 ou 18000 pts.