Hobby Zone

Hobby Zone PM1 Akrylowa Paleta do Malowania

Akrylowa Paleta do Malowania - Image 1
Fabricant: Hobby Zone
Code de produit: HBZ-PM1
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 27.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€7.16 ou 5100 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantHobby Zone
Code de produitHBZ-PM1
Poids:0.11 kg
Ean:HZPM1
Ajouté au catalogue:14.5.2015
Tags:Paint-tray

Dobrej jako¶ci paleta malarska wykonana z twardego akrylu, zaopatrzona przed producenta w specjaln± podk³adkê, która ¶wietnie stabilizuje j± na blacie roboczym. Co wiêcej, po swej prawej stronie posiada równie¿ dwa specjalnie zag³êbione miejsca do odk³adania pêdzli. Rozwi±zanie tyle¿ proste, co bardzo u¿yteczne i funkcjonalne. Wymiary palety, wraz z podstaw± to 180 mm szeroko¶ci oraz 105 mm wysoko¶ci. Sama paleta zawiera w sumie 16 okr±g³ych kuwet malarskich o ¶rednicy: 35 mm (2 kuwety), 20 mm (6 kuwet) oraz 15 mm (8 kuwet). Najwiêksze z nich bardzo dobrze nadaj± siê do mieszania farb. Warto dodaæ, ¿e w sk³ad zestawu wchodzi równie¿ „g±bka” z w³ókniny przeznaczona do czyszczenia zestawu. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e podk³adka pod paletê nie jest wodoodporna. Prezentowane narzêdzie modelarskie jest przeznaczone przede wszystkim do pracy z farbami akrylowymi oraz emaliowymi, ale mo¿na w nich mieszaæ równie¿ inne rodzaje farb. Oka¿e siê tak¿e przydatne przy pracy ze szpachlówkami albo innymi masami modelarskimi, jak i rozpuszczalnikami. Producent podkre¶la jego odporno¶æ na dzia³anie wiêkszo¶ci farb i chemikaliów u¿ywanych przy budowie modeli. Prezentowan± paletê mo¿na tak¿e wykorzystaæ do tymczasowego przechowywania niewielkich ilo¶ci suchych pigmentów albo ma³ych detali modelarskich w czasie sk³adania modelu. Z powodzeniem mo¿na j± równie¿ u¿yæ w czasie pracy z kalkomani±. Dziêki materia³owi z którego zosta³a wykonana, zachowanie jej w czysto¶ci nie bêdzie nastrêcza³o wiêkszego problemu. Bez w±tpienia jest bardzo u¿ytecznym narzêdziem, zarówno w toku pracy z aerografem, jak i pêdzlami modelarskimi. Podobnie jak inne narzêdzia malarskie, zaleca siê j± myæ mo¿liwe jak najszybciej po zakoñczeniu pracy.  Produkty powi±zane to na przyk³ad: Paint Palette with Holder, ALUMINUM PALLET 10 WELLS albo Mokra Paleta

Acrylic Painting Palette

Acrylic Painting Palette is intended for easy paint mixing and preparation.It consists of palette itself made of hard acrylic material and a palette base with two brushes rack. The pallet surface is resistant to most modeling paints and chemicals. Palette paint wells:

8 x 15mm (0.6")

6 x 20mm (0.8")

2 x 35mm (1.4")

A small bristle pad for palette cleaning is also included. We recommend palette cleaning after each painting. Please notice that palette base is not water resistant and should not be submerged in water. Dimensions (base included): 18cm x 10.5cm (7.1" x 4.1"). Palette does not include brushes. Recommend products: Paint Palette with Holder, ALUMINUM PALLET 10 WELLS and Mokra Paleta

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Akrylowa Paleta do Malowania
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
mercredi, 27.10.2021

2 - 3 pcs.
jeudi, 4.11.2021

plus de 3 pcs.
vendredi, 12.11.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

2 - 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 10.11.2021
-
vendredi, 12.11.2021

plus de 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 18.11.2021
-
vendredi, 19.11.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

2 - 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 10.11.2021
-
vendredi, 12.11.2021

plus de 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 18.11.2021
-
vendredi, 19.11.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021

2 - 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.11.2021

plus de 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 19.11.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 14.5.2015
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires
-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87195
Disponibilité: disponible!

€4.60 €4.37
ou 3100 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87125
Disponibilité: disponible!

€5.44 €5.15
ou 3700 pts.

Fabricant: Hataka Hobby
Code de produit: HTK-XP22
Disponibilité: disponible!

€2.70 ou 1900 pts.

Fabricant: Hataka Hobby
Code de produit: HTK-XP21
Disponibilité: disponible!

€3.19 ou 2300 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90020A
Disponibilité: disponible!

€5.30 ou 3700 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR600
Disponibilité: disponible!

€5.35 ou 3800 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALHS120
Disponibilité: disponible!

€1.58 ou 1100 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ19007
Disponibilité: disponible!

€3.44 ou 2400 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ18642
Disponibilité: disponible!

€4.21 ou 3000 pts.

Fabricant: Adler
Code de produit: ADL-AD-7613
Disponibilité: disponible!

€3.86 ou 2700 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ18505
Disponibilité: disponible!

€1.80 ou 1300 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ18499
Disponibilité: disponible!

€1.53 ou 1100 pts.