Alclad II

Alclad II 306-60 Alclad II ALC-306 White Primer and Microfiller 60ml

Alclad II ALC-306 White Primer and Microfiller 60ml - Image 1
Fabricant: Alclad II
Code de produit: ALC-306-60
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 9.7.2020
€6.20 ou 4000 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantAlclad II
Code de produitALC-306-60
Poids:0.13 kg
Ean:754680515834
Ajouté au catalogue:28.5.2019

Farby firmy ALCLAD II oferuj± szerok± paletê kolorów przeznaczonych specjalnie dla modelarzy. Malowanie modeli tymi farbami tworzy unikaln± metaliczn± pow³okê na malowanej powierzchni. Buteleczka zawiera 60ml podk³adu pod farby ALCLAD II.

Malowanie farbami ALCLAD II powinno odbywaæ siê przy ci¶nieniu od 1,0atm do 1,5atm oraz koñcówka dyszy aerografu powinna siê znajdowaæ w odleg³o¶ci od 4cm do 6cm od malowanej powierzchni. Pomalowane czê¶ci nie musz± byæ polerowane.

Podk³ad w kolorze bia³ym.

 

Podk³ady modelarski stosujemy do wstêpnego pokrycia powierzchni plastikowych przed naniesieniem koloru bazowego. Na szczê¶cie, producenci czêsto oferuj± podk³ady w kolorze zbli¿onym do podstawowych farb u¿ywanych historycznie. U¿ycie podk³adu jest rekomendowane z nastêpuj±cych: ujawnia przeoczone b³êdy powsta³e w czasie obróbki oraz szlifowania, maskuje mikro ubytki i zwiêksza przyczepno¶æ farb. Ponadto nale¿y pamiêtaæ, ¿e przed wstêpnym malowaniem modelu, konieczne jest odt³uszczenie czê¶ci. W tym celu wystarczy umyæ ca³y model w p³ynie do mycia naczyñ b±d¼ wyczy¶ciæ przy u¿yciu alkoholu.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Alclad II ALC-306 White Primer and Microfiller 60ml
Ajouté au catalogue: 28.5.2019
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?