Trumpeter

Trumpeter 09965 Assorted diamond files set

Assorted diamond files set - Image 1
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru09965
Disponibilité actuelle: indisponible
Disponible pour la dernière fois: 14.9.2019
€6.59 ou 4700 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantTrumpeter
Code de produittru09965
Poids:0.07 kg
Ean:9580208099651
Ajouté au catalogue:16.1.2018
Tags:Pilnik Modelling-Files-Set

Zestaw 5 diamentowych pilników modelarskich, z których ka¿dy ma szeroko¶æ lub ¶rednicê czê¶ci roboczej rzêdu 3 mm oraz 140 mm d³ugo¶ci ca³kowitej. Prezentowane narzêdzia modelarskie maj± ró¿ne przekroje, w tym: p³aski, okr±g³y, pó³okr±g³y, kwadratowy oraz trójk±tny. R±czka (uchwyt) ka¿dego z nich zosta³a wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, co poprawia komfort i ergonomiê pracy. Ich czê¶ci robocze (¶cierne) zosta³y wykonane z wykorzystaniem dobrej jako¶ci nasypu diamentowego, dziêki czemu cechuj± siê wysok± twardo¶ci±, wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±, jak równie¿ niez³± ¿ywotno¶ci±. W stosunku do tradycyjnych pilników pozwalaj± te¿ na bardziej równomierne i precyzyjne usuwanie nadmiernej ilo¶ci szlifowanego materia³u. Prezentowane narzêdzia modelarskie mo¿na wykorzystaæ do obróbki miêkkich tworzyw sztucznych (np. polistyrenu), ale te¿ elementów fototrawionych. Podobnie jak inne pilniki diamentowe, oka¿± siê równie¿ u¿yteczne przy szlifowaniu tzw. twardych tworzyw sztucznych oraz elementów gumowych o wysokim stopniu twardo¶ci. Producent deklaruje równie¿ mo¿liwo¶æ ich wykorzystania do obróbki szk³a czy ceramiki. Ze wzglêdu na swoje niewielkie rozmiary bêd± szczególnie u¿yteczne przy obróbce ma³ych powierzchni i detali modelarskich. Pilniki o przekrojach: okr±g³ym i pó³okr±g³ym pozwalaj± na szlifowanie powierzchni zaokr±glonych. Prezentowane pilniki mo¿na z powodzeniem u¿yæ w modelarstwie plastikowym, jak równie¿ przy konstruowaniu dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: File Kit 180, 3 PCS Mini Diamond File Set - 100MM albo Zestaw pilników diamentowych 5 szt.

Assorted diamond files set

Small files are perfect for small and delicate applications
Widely used in deburring, fixing chipped glass, mirror, tile, ceramics, metal crystal, etc
Great for many hobbies and professional applications

Material: Plastic + Metal
Size: approx.140*3mm
color: As picture shows
includes 5 Needle Files, Rectangle, Square, Camber, Triangle, and Round

Recommend products: File Kit 180, 3 PCS Mini Diamond File Set - 100MM and Zestaw pilników diamentowych 5 szt..

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Assorted diamond files set
Ajouté au catalogue: 16.1.2018
Disponibilité actuelle: indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Excel Hobby Tools
Code de produit: exc55609
Disponibilité: disponible!

€6.91 ou 4900 pts.

Produits similaires

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita50820
Disponibilité: disponible!

€9.96 ou 7000 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR561
Disponibilité: disponible!

€6.64 ou 4700 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ18994
Disponibilité: disponible!

€5.35 ou 3800 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR560
Disponibilité: disponible!

€8.18 ou 5800 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALT03004
Disponibilité: disponible!

€14.16 ou 10000 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALT03002
Disponibilité: disponible!

€15.55 ou 11000 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALT03001
Disponibilité: disponible!

€10.76 ou 7600 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90650
Disponibilité: disponible!

€13.46 ou 9500 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90660
Disponibilité: disponible!

€12.50 ou 8800 pts.

-8%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74104
Disponibilité: disponible!

€7.13 €6.53
ou 4800 pts.

Fabricant: Revell
Code de produit: rev39077
Disponibilité: disponible!

€8.10 ou 5700 pts.

Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALT03003
Disponibilité: disponible!

€17.48 ou 12300 pts.