Unimodels

Unimodels 318 BA-6 Armored Car

BA-6 Armored Car - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Unimodels
Code de produit: um318
Disponibilité actuelle: indisponible
Disponible pour la dernière fois: 16.2.2020
€10.96 ou 7700 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantUnimodels
Code de produitum318
Poids:0.07 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:3.3.2006
Tags:BA-6

BA-6 by³ ¶rednim, sze¶cioko³owym samochodem pancernym konstrukcji radzieckiej. Pierwsze prototypy powsta³y w 1935 roku, a produkcja seryjna trwa³a od 1935 do 1938/1939 roku i zakoñczy³a siê wytworzeniem ok. 390 pojazdów. Wóz by³ napêdzany silnikiem ga¼nikowym GAZ-AA o mocy 40 KM. Uzbrojenie g³ówne stanowi³a armata czo³gowa 20K wz. 1932 kal. 45 mm, a uzbrojenie pomocnicze zapewnia³y 2 karabiny maszynowe DT kal. 7,62 mm. BA-6 powsta³ jako nastêpca BA-3. W nowym wozie starano siê zachowaæ zalety poprzednika (silne uzbrojenie g³ówne) przy braku jego g³ównych wad (niskiej manewrowo¶ci oraz wysokiej awaryjno¶ci silnika i przeniesienia napêdu). W tym celu wykorzystano nowe podwozie GAZ-AAA (licencyjna kopia podwozia Forda), zwiêkszaj±c rozstaw kó³ oraz wzmocnione konstrukcjê skrzyni biegów. Jednak osi±gi pojazdu pogorszy³y siê. Pomimo tego, wóz BA-6 skierowano do produkcji seryjnej. W jej toku powsta³y dwie g³ówne wersje rozwojowe: BA-6¯D (przystowany do jazdy po szynach) oraz BA-6M (wóz o nowym silniku, nowej wie¿y i grubszym pancerzu). Samochody BA-6 przesz³y swój chrzest bojowy w wojnie domowej w Hiszpanii (1936-1939). Pó¼niej walczy³y tak¿e przeciwko Japoñczykom w bitwie pod Cha³chyn-Go³ (1939 r.) oraz wziê³y udzia³ w agresji na Polskê we wrze¶niu 1939 roku i w wojnie zimowej z Finlandi±. Ogromna ich ilo¶æ zosta³a utracona przez Armiê Czerwon±  w pierwszych miesi±cach wojny z Niemcami w 1941 roku.

 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: BA-6 Armored Car
Ajouté au catalogue: 3.3.2006
Disponibilité actuelle: indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Aber
Code de produit: abe72L-28
Disponibilité: disponible!

€2.70 ou 1900 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abePP05
Disponibilité: disponible!

€6.57 ou 4600 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-04
Disponibilité: disponible!

€5.45 ou 3800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeTCS12
Disponibilité: disponible!

€4.18 ou 3000 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-24
Disponibilité: disponible!

€5.45 ou 3800 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:25
Fabricant: Modelik
Code de produit: mod01_07
Disponibilité: disponible!

€9.87 ou 7000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Unimodels
Code de produit: um502
Disponibilité: disponible!

€16.27 ou 11500 pts.