Zvezda

Zvezda 3636 BMPT Terminator Russian Armored Fighting Vehicle

BMPT Terminator Russian Armored Fighting Vehicle - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve3636
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€35.19 ou 22900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantZvezda
Code de produitzve3636
Poids:0.78 kg
Ean:4600327036360
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:27.3.2015
Tags:BMPT-Terminator

BMPT Terminator jest wspó³czesnym, rosyjskim bojowym wozem wsparcia czo³gów. Pierwsze prototypy wozu opracowano pod koniec lat 90. XX wieku, a niewielka produkcja seryjna rozpoczê³a siê w 2006 roku i – z przerwami - trwa nadal. Napêd zapewnia pojedynczy silnik W92S2 o mocy 1000 KM. Uzbrojenie wozu stanowi±: 2 dzia³ka automatyczne 2A42 kal. 30 mm, 2 granatniki automatyczne AGS-17 kal. 40 mm, 4 wyrzutnie rakiet 9M120-1 oraz pojedynczy karabin maszynowy PK/PKS. kal. 7,62 mm.

BMPT Terminator powsta³ na bazie do¶wiadczeñ wyniesionych przez armiê rosyjsk± z wojen czeczeñskich, a jego g³ównym zadaniem jest eliminowane si³y ¿ywej w pobli¿u dzia³aj±cych w³asnych czo³gów oraz w³asnej piechoty. Tak postawione zadanie determinowa³o uzbrojenie pojazdu oraz jego mo¿liwie jak najlepsze opancerzenie z wykorzystaniem elementów pancerze reaktywnego. Aby skróciæ czas prac analitycznych i wdro¿eniowych, ale te¿ u³atwiæ pó¼niejsz± eksploatacjê wykorzystano podwozie czo³gu T-72. Ponadto, BMPT Terminator zosta³ wyposa¿ony w stosunkowo nowoczesny system kontroli ogania oraz przyrz±dy obserwacyjne. BMPT Terminator zosta³ najpewniej u¿yty bojowo w toku wojny domowej w Syrii, która toczy siê od 2011 roku. W chwili obecnej wozy tego typu znajduj± siê na wyposa¿eniu Rosji oraz Kazachstanu, a spodziewanym u¿ytkownikiem jest równie¿ Algieria.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: BMPT Terminator Russian Armored Fighting Vehicle
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 14.6.2021

plus de 1 pcs.
mardi, 15.6.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021
-
mardi, 22.6.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021
-
mardi, 22.6.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 22.6.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 27.3.2015
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35L-317
Disponibilité: disponible!

€24.28 ou 15800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35L-153
Disponibilité: disponible!

€24.31 ou 15800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35L-177
Disponibilité: disponible!

€24.31 ou 15800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu36304
Disponibilité: disponible!

€22.81 ou 14200 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-04
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 3800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abePP05
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeTCS12
Disponibilité: disponible!

€4.53 ou 3000 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-24
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 3800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A016
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A039
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A059
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A068
Disponibilité: disponible!

€7.92 ou 5200 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve3695
Disponibilité: disponible!

€35.19 ou 22900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru09515
Disponibilité: disponible!

€42.98 ou 28000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru05548
Disponibilité: disponible!

€49.42 ou 32200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-TS010
Disponibilité: disponible!

€67.16 ou 43700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve5046
Disponibilité: disponible!

€17.51 ou 11400 pts.