Eduard

Eduard 8479 Bf 108 Weekend edition

Bf 108 Weekend edition - Image 1
Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu8479
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 17.6.2021
€15.54 ou 10400 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantEduard
Code de produitedu8479
Poids:0.21 kg
Ean:8591437539512
Échelle1:48
Ajouté au catalogue:21.5.2019
Tags:Me-108

Kit of German WWII aircraft in 1/48 scale.   - plastic parts: Eduard - No. of decal options: 2 - decals: Eduard - PE parts: no, - painting mask:no, - resin parts: no

Messerschmitt Me-108 Tajfun to niemiecki, czteromiejscowy, jednosilnikowy samolot sportowy i ³¹cznikowy zaprojektowany przez Williego Messerschmitta. Oblot prototypu nast¹pi³ w 1934 r., a rok póŸniej nast¹pi³o wejœcie do s³u¿by. Jako jednostkê napêdow¹ wykorzystywano silnik Argus As 10C-3 o mocy 239KM. Me-108 by³ wykorzystywany przez Luftwaffe jako samolot przewo¿¹cy wy¿szych oficerów oraz samolot ³¹cznikowy. To jedna z takich maszyn rozbi³a siê 10 stycznia 1940 r. w okolicach Mechelen, wywo³uj¹c s³ynny „incydent z Mechelen”. Doœwiadczenia zdobyte przy konstruowaniu tego samolotu wykorzystano przy budowie legendarnego Me-109. Dane techniczne: d³ugoœæ: 8,3m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 10,5m, wysokoœæ: 2,3m, prêdkoœæ maksymalna: 305km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 5,2m/s, zasiêg maksymalny: 1000km, pu³ap maksymalny 6200m.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

3_edu8479_instruction_sheet.pdf
Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Bf 108 Weekend edition
Ajouté au catalogue: 21.5.2019
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduFE389
Disponibilité: disponible!

€5.75 ou 3900 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CM4121
Disponibilité: sur commande

€25.05 ou 17700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu648256
Disponibilité: disponible!

€3.56 ou 2400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB48713
Disponibilité: disponible!

€2.52 ou 1800 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Aires
Code de produit: air4638
Disponibilité: disponible!

€8.95 ou 6300 pts.

-13%

Échelle: 1:48
Fabricant: Pmask
Code de produit: PMA-PK48016
Disponibilité: disponible!

€2.35 €2.05
ou 1700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Techmod
Code de produit: tch48062
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 4200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Techmod
Code de produit: tch48063
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 4200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: LF Models
Code de produit: LFM-LFM4826
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€11.92 ou 8400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: LF Models
Code de produit: LFM-LFC48182
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€10.71 ou 7600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Kora Models
Code de produit: KOR-Dec4815
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€11.92 ou 8400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Kora Models
Code de produit: KOR-Dec4850
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€11.92 ou 8400 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: FLY
Code de produit: FLY72032
Disponibilité: disponible!

€21.60 ou 15200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FLY
Code de produit: FLY72028
Disponibilité: disponible!

€23.14 ou 16300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FLY
Code de produit: FLY72029
Disponibilité: disponible!

€15.97 ou 11300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD268
Disponibilité: disponible!

€8.03 ou 5700 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu3404
Disponibilité: disponible!

€30.99 ou 20800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Heller
Code de produit: hlr56231
Disponibilité: disponible!

€10.54 ou 7400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Heller
Code de produit: hlr80231
Disponibilité: disponible!

€9.99 ou 7100 pts.