MPM

DISCONTINUED MPM 48043 Bf-109T Upgrade

Bf-109T Upgrade - Image 1
Échelle: 1:48
Fabricant: MPM
Code de produit: MPM48043
Disponibilité actuelle: indisponible
€26.59 ou 17700 pts.

Contient 20% de la TVA
lors de l'expédition dans le pays: France
Pour changer de pays cliquez ici

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantMPM
Code de produitMPM48043
Échelle1:48
Ajouté au catalogue:27.12.2006
Tags:Messerschmitt-Me-109
Podczas II wojny ¶wiatowej Messerschmitt Bf-109 by³ u¿ywany jako my¶liwiec eskortowy dla niemieckich bombowców. Podczas bitwy o Angliê okaza³o siê jednak, ¿e pojemno¶æ jego zbiorników paliwa nie jest do¶æ du¿a aby móg³ on wype³niaæ swoje zadania wystarczaj±co efektywnie i ostatecznbie zdecydowano o wycofaniu go do s³uzby obrony przestrzeni powietrznej Niemiec. W ramach rozwoju konstrukcji opracowywano kolejne specyfikacje Bf-109, z których wersjê G wyprodukowano w najwiêkszej ilo¶ci egzemplarzy. Najpowa¿niejsz± zmian± podnosz±c± osi±gi maszyny by³o zamontowanie nowego 12-cylindrowego silnika Daimler-Benz DB605A o mocy 1475km. Uzbrojenie Bf-109G stanowi³a para karabinów maszynowych 13mm znajduj±cych siê w kad³ubie przed owiewk± kabiny pilota, oraz dzia³ko MG151 20mm lub ciê¿sze MK108 30mm. Usprawnienia w dziedzinie napêdu i uzbrojenia uczyni³y Messerschmitta jednym z najgro¼niejszych my¶liwców II wojny ¶wiatowej.Szacuje siê, ¿e ³±cznie wyprodukowano oko³o 35000 my¶liwców Messerschmitt Bf-109 wszystkich odmian, z czego wiele po wojnie trafio do si³ powietrznych Czech I Izraela.
Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Bf-109T Upgrade
...
Ajouté au catalogue: 27.12.2006
Disponibilité actuelle: indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:48
Fabricant: Airwaves
Code de produit: AEW-S48040
Disponibilité: disponible!

€3.50 ou 2300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CAM
Code de produit: CAM-48A30
Disponibilité: 2-8 semaines

€16.69 ou 11100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CNC Micro Turning
Code de produit: MPK-B48125
Disponibilité: sur commande

€3 ou 2000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: HGW Models
Code de produit: HGW148002
Disponibilité: disponible!

€4.39 ou 2900 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: HGW Models
Code de produit: HGW248034
Disponibilité: disponible!

€5.08 ou 3400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: HGW Models
Code de produit: HGW148528
Disponibilité: disponible!

€5.74 ou 3800 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Armycast
Code de produit: RMC-ACM49032
Disponibilité: disponible!

€11.53 ou 7700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB48165
Disponibilité: disponible!

€3.92 ou 2600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: ICM
Code de produit: icm48082
Disponibilité: disponible!

€11.53 ou 7700 pts.

Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLMAL4106
Disponibilité: disponible!

€6.21 ou 4100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita2691
Disponibilité: disponible!

€11.61 ou 7700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: HGW Models
Code de produit: HGW248036
Disponibilité: disponible!

€5.08 ou 3400 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:48
Fabricant: Xtradecal
Code de produit: XDL-48167
Disponibilité: 2-8 semaines

€11.14 ou 7400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Falcon Model
Code de produit: FLL-V5048
Disponibilité: 2-8 semaines

€22.54 ou 15000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Aims
Code de produit: AIM-48D031
Disponibilité: 2-8 semaines

€15.03 ou 10000 pts.

Échelle: 1:33
Fabricant: Haliñski
Code de produit: HAL-KA-Barrels-17
Disponibilité: disponible!

€5.16 ou 3400 pts.

Échelle: 1:33
Fabricant: Haliñski
Code de produit: HAL-KA-Wheels-05
Disponibilité: disponible!

€10.35 ou 6900 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Aerobonus
Code de produit: AEB320115
Disponibilité: disponible!

€14.53 ou 9700 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Kits World
Code de produit: KTS-3DA3201
Disponibilité: disponible!

€6.95 ou 4600 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Aerobonus
Code de produit: AEB320124
Disponibilité: disponible!

€12.32 ou 8200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Xtradecal
Code de produit: XDL-72162
Disponibilité: 2-8 semaines

€11.14 ou 7400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Xtradecal
Code de produit: XDL-72266
Disponibilité: 2-8 semaines

€11.14 ou 7400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aims
Code de produit: AIM-72D036
Disponibilité: 2-8 semaines

€12.79 ou 8500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Xtradecal
Code de produit: XDL-72257
Disponibilité: 2-8 semaines

€11.14 ou 7400 pts.