Blue Rider Publishing BR818 Bosnian/Croat Air Forces

Bosnian/Croat Air Forces - Image 1
Échelle: 1:72
Code de produit: BLU-BR818
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 27.7.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€9.15 ou 6500 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantBlue Rider Publishing
Code de produitBLU-BR818
Poids:0.04 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:1.2.2019
Tags:Piper-Aircraft Mi-8

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach si³ powietrznych chorwackich si³ powietrznych (ang. Croatian Air Force) stosowano od samego ich istnienia, czyli od grudnia 1991 roku. Jako roundelle stosowano pocz±tkowo tarczê podzielon± na pola bia³e i czerwone tworz±ce szachownicê o 5 rzêdach i tylu¿ szeregach, a zatem nawi±zuj±ce do chorwackiej flagi, ale te¿ oznaczeñ nanoszonych na samoloty si³ powietrznych Niezale¿nego Pañstwa Chorwackiego z lat 1941-1945. Z czasem jednak zaczêto stosowaæ jako roundelle ko³o z dwoma czerwonymi kwadratami ustawionymi po przek±tnej. W przypadku stosowania oznaczeñ o ograniczonej widzialno¶ci (ang. low visibility) stosuje siê roundelle z czarnym ko³em oraz bia³ymi kwadratami. Natomiast na statecznych pionowych, jako fin flash, pocz±tkowo (zw³aszcza w latach 1991-1992/1993, a zatem w toku walk o niepodleg³o¶æ Chorwacji) umieszczano pe³n± flagê Chorwacji, z czasem jednak zaczêto stosowaæ god³o tego kraju. 

Na pocz±tku lat 90. XX wieku, w okresie rozpadu Jugos³awii oraz wojen toczonych na Ba³kanach statki powietrzne wykorzystywane przez Bo¶niê nosi³y jako oznaczenie przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) najczê¶ciej tarczê obwiedzion± bia³± obwódk±, z polem wewn±trz o barwach jasnoniebieskiej albo w barwie ultramaryny przedzielono na pó³ bia³ym pasem kierowanym w prawo z trzema z³otymi liliami na ka¿dym z pól. Natomiast od chwili oficjalnego utworzenia Si³ Powietrznych Bo¶ni i Hercegowiny w 2006 roku, owe si³y powietrzne za swe barwy przyjmuj± ultramarynê (ang. ultramarine blue) oraz z³oty (ang. golden yellow). Jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash) stosuje siê prostok±t w barwie ultramaryny z wpisanym z³otym trójk±tem oraz ci±giem dziewiêciu bia³ych gwiazd piêcioramiennych.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Bosnian/Croat Air Forces
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

mardi, 27.7.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
mardi, 3.8.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 1.2.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Blue Rider Publishing
Code de produit: BLU-BR815
Disponibilité: disponible!

€4.58 ou 3200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Blue Rider Publishing
Code de produit: BLU-BR805
Disponibilité: disponible!

€5.72 ou 4000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Blue Rider Publishing
Code de produit: BLU-BR802
Disponibilité: disponible!

€7.91 ou 5600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D72098
Disponibilité: disponible!

€7.34 ou 5200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D72147
Disponibilité: disponible!

€2.45 ou 1700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48147
Disponibilité: disponible!

€3.66 ou 2600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Blue Rider Publishing
Code de produit: BLU-BR807
Disponibilité: disponible!

€6.59 ou 4700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Blue Rider Publishing
Code de produit: BLU-BR803
Disponibilité: disponible!

€5.72 ou 4000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Armory Models Group
Code de produit: ARY-ACA7271
Disponibilité: disponible!

€3.14 ou 2200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM72228
Disponibilité: disponible!

€2.20 ou 1600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0014
Disponibilité: disponible!

€8.05 ou 5700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduCX225
Disponibilité: disponible!

€5.75 ou 3900 pts.