Takom

Takom 2017 Bundeswehr SpPz 2 Luchs A1/A2 2 in 1

Bundeswehr SpPz 2 Luchs A1/A2 2 in 1 - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Takom
Code de produit: TAK2017
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 30.6.2021
€51.34 -12% €45.14 ou 36200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantTakom
Code de produitTAK2017
Poids:0.72 kg
Ean:4897051420248
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:4.9.2015
Tags:Luchs

Luchs (niem. ry¶) jest wspó³czesnym, niemieckim, ko³owym bojowym wozem rozpoznawczym. Pierwsze prototypy pojazdu powsta³y w 1968 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1975-1977, koñcz±c siê wytworzeniem 408 sztuk. Luchs jest napêdzany silnikiem Mercedes-Benz OM403A o mocy 300 KM (w przypadku stosowania benzyny) oraz 390 KM (w przypadku stosowania oleju napêdowego). Uzbrojenie pojazdu to pojedyncza armatka automatyczna Rheinmetall Mk.20 Rh 202 kal. 20 mm oraz 1 karabin maszynowy MG3 kal. 7,62 mm.

W latach 60. i 70. XX wieku wprowadzono do s³u¿by w Bundeswehrze nowe i wysoce mobilne czo³gi (Leopard 1) oraz bojowe wozy piechoty (Marder 1) produkcji niemieckiej co wymusi³o opracowanie równie¿ nowego ko³owego wozu rozpoznawczego. W efekcie tych prac powsta³ Luchs. Wóz ten cechuje siê wysok± prêdko¶ci± maksymaln± oraz bardzo wysok± mobilno¶ci± – posiada mo¿liwo¶æ pokonywania przeszkód wodnych bez specjalnego przygotowania oraz jest obs³ugiwany przez dwóch kierowców – jednego z przodu pojazdu, a drugiego z ty³u. Dziêki temu Luchs mo¿e bardzo szybko wycofaæ siê z pola walki w przypadku zagro¿enia. Podobnie jednak jak inny pojazdy Bundeswehry – Fuchs – cechuje siê skomplikowan± konstrukcj±, wymagaj±c± od u¿ytkownika wysokiej kultury technicznej i dobrego zaplecza logistycznego. Trafi³ na wyposa¿enie tylko niemieckich si³ zbrojnych i w chwili obecnej (2018 rok) zosta³ czê¶ciowo zast±piony przez wóz Fenek.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Bundeswehr SpPz 2 Luchs A1/A2 2 in 1
Ajouté au catalogue: 4.9.2015
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abeG09
Disponibilité: disponible!

€5.45 ou 3800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: DEF Model
Code de produit: DEF-DW35083
Disponibilité: disponible!

€32.99 ou 23300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: DEF Model
Code de produit: DEF-DW35082
Disponibilité: disponible!

€32.99 ou 23300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: DEF Model
Code de produit: DEF-DW35081
Disponibilité: disponible!

€32.99 ou 23300 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abePP05
Disponibilité: disponible!

€6.57 ou 4600 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-04
Disponibilité: disponible!

€5.45 ou 3800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeTCS12
Disponibilité: disponible!

€4.18 ou 3000 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-24
Disponibilité: disponible!

€5.45 ou 3800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A039
Disponibilité: disponible!

€6.57 ou 4600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A025
Disponibilité: disponible!

€6.76 ou 4800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A016
Disponibilité: disponible!

€6.76 ou 4800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A015
Disponibilité: disponible!

€6.76 ou 4800 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: Revell
Code de produit: rev03321
Disponibilité: disponible!

€32.49 ou 22900 pts.

Échelle: 1:25
Fabricant: WMC
Code de produit: WMC026
Disponibilité: disponible!

€27.53 ou 19400 pts.