Model Maker Decals

Model Maker Decals D144111 C-130 Hercules in Polish service + Century of Polish Air Force + full stenciling

C-130 Hercules in Polish service + Century of Polish Air Force + full stenciling - Image 1
Échelle: 1:144
Code de produit: MMD-D144111
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 24.10.2021
€7.34 ou 5200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantModel Maker Decals
Code de produitMMD-D144111
Poids:0.01 kg
Échelle1:144
Ajouté au catalogue:30.11.2018
Tags:Poland-Insignia Lockheed-C-130-Hercules

Polskie si³y powietrzne zaczê³y stosowaæ bia³o-czerwon± szachownicê jako swój znak rozpoznawczy ju¿ od koñca 1918 roku. W pierwszych dniach odzyskiwania niepodleg³o¶ci jako znaki rozpoznawcze stosowano np. tarczê herbow± w barwach bia³o-czerwonych czy te¿ skierowany ku do³owi (z czerwonym polem po prawej) sztandar polski. Warto dodaæ, ¿e bia³o-czerwona szachownica by³a pocz±tkowo osobistym god³em pilota Stefana Steca, które to god³o na jego samolocie zauwa¿y³ pp³k. Hipolit £ossowski i rekomendowa³ Sztabowi Generalnemu jako znak przynale¿no¶ci pañstwowej. Od 1 grudnia 1918 r. owa szachowania sta³a siê oficjalnym znakiem rozpoznawczym polskiego lotnictwa. W latach 1918-1921 stosowano stosunkowo prost± szachownicê o dwóch polach bia³ych i dwóch czerwonych bez obwoluty. W 1921 r. do pól bia³ych dodano czerwone obwoluty, a do czerwonych pól – obwoluty bia³e. Co ciekawe ten znak rozpoznawczy przetrwa³ a¿ do 1993 roku, kiedy to zmieniono jedynie kolejno¶æ pól w szachownicy zachowuj±c ogólny uk³ad znaku. Warto dodaæ, ¿e po klêsce kampanii wrze¶niowej polscy lotnicy nadal stosowali bia³o-czerwon± szachownicê dla podkre¶lenia przynale¿no¶ci pañstwowej swych samolotów. W przypadku maszyn wykorzystywanych we Francji w latach 1939-1940 szachownice malowano w ¶rodkowej czê¶ci kad³uba samolotu, natomiast w Wielkiej Brytanii (1940-1945) szachownica by³a znacznie mniejsza i malowana w nosie maszyny.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: C-130 Hercules in Polish service + Century of Polish Air Force + full stenciling
Ajouté au catalogue: 30.11.2018
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:144
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D144023
Disponibilité: disponible!

€2.37 ou 1700 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D144082
Disponibilité: disponible!

€2.45 ou 1700 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D144005
Disponibilité: disponible!

€1.98 ou 1400 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: Vinci
Code de produit: VIN144013
Disponibilité: disponible!

€4.23 ou 3000 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: Vinci
Code de produit: VIN144004
Disponibilité: disponible!

€4.58 ou 3200 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: Vinci
Code de produit: VIN144014
Disponibilité: disponible!

€4.93 ou 3500 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: Print Scale
Code de produit: PRI-144-012
Disponibilité: sur commande

€8.20 ou 5800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Toro Model
Code de produit: TOR35D47
Disponibilité: disponible!

€9.54 ou 6700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D72167
Disponibilité: disponible!

€10.98 ou 7800 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Model Maker Decals
Code de produit: MMD-D48167
Disponibilité: disponible!

€15.89 ou 11200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Toro Model
Code de produit: TOR35D73
Disponibilité: disponible!

€10.01 ou 7100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Toro Model
Code de produit: TOR72D56
Disponibilité: disponible!

€5.82 ou 4100 pts.