U-Star

U-Star 90031 Clip Holder

Clip Holder - Image 1
Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90031
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€4.30 ou 3100 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantU-Star
Code de produitUST90031
Poids:0.05 kg
Ajouté au catalogue:24.11.2017
Tags:Painting-station

Pojedyncza podk³adka (stojak) na zaciski (klamerki) modelarskie, wykonana ze styropianu. Liczy sobie ok. 160 mm d³ugo¶ci, ok. 110 mm szeroko¶ci, przy wysoko¶ci rzêdu ok. 30 mm. Ze wzglêdu na zastosowany materia³ zachowuje siê stabilnie, przy malowaniu ma³ych i ¶rednich elementów, natomiast mo¿e wymagaæ dodatkowego osadzenia na pod³o¿u przy malowaniu du¿ych i bardzo du¿ych czê¶ci modeli plastikowych. Wykorzystany materia³ sprawia równie¿, ¿e nie wymaga równie¿ specjalnie nawiercanych otworów. W po³±czeniu ze specjalistycznymi klipsami, takimi jak chocia¿by Clip Kit 20 in 1 nadaje siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Mo¿na j± równie¿ wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54 mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, oka¿e siê u¿yteczna przy doklejaniu niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowana podk³adka, w po³±czeniu z klipsami modelarskimi, mo¿e w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Clip Kit 11 in 1, Model Clip 7 in 1 albo Statyw do malowania z zaciskami.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Clip Holder
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 6.12.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
jeudi, 16.12.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 24.11.2017
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90150
Disponibilité: indisponible

€16.70 ou 12100 pts.

Fabricant: AK-Interactive
Code de produit: AKI-9127
Disponibilité: disponible!

€15.33 ou 11100 pts.

Produits similaires

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90029
Disponibilité: disponible!

€13.68 ou 9900 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90028
Disponibilité: temporairement indisponible

€8.31 ou 6000 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90151
Disponibilité: temporairement indisponible

€12.01 ou 8700 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74522
Disponibilité: disponible!

€24.12 €22.90
ou 16600 pts.

Fabricant: ZEP System
Code de produit: ZEP-MSJ03
Disponibilité: disponible!

€49.09 ou 35500 pts.

Fabricant: ZEP System
Code de produit: ZEP-MSJ02
Disponibilité: disponible!

€40.86 ou 29600 pts.

Fabricant: ZEP System
Code de produit: ZEP-MSJ01
Disponibilité: disponible!

€26.84 ou 19400 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR664
Disponibilité: disponible!

€9.13 ou 6600 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR548
Disponibilité: disponible!

€9.06 ou 6600 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR546
Disponibilité: disponible!

€10.73 ou 7800 pts.

Fabricant: Adler
Code de produit: ADL-AD-7600
Disponibilité: disponible!

€9.79 ou 7100 pts.

Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru09914
Disponibilité: disponible!

€6.28 ou 4500 pts.