Academy

NEW! Academy 18185A Da Vinci - G.E.T. Clock

Da Vinci - G.E.T. Clock - Image 1
Échelle: n/a
Fabricant: Academy
Code de produit: aca18185A
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 15.10.2021
€17.26 ou 12500 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantAcademy
Code de produitaca18185A
Poids:0.38 kg
Ean:8809258923220
Échellen/a
Ajouté au catalogue:13.10.2021
Tags:Leonard-Da-Vinci-Clock

Inspired by the principles of Leonardo Da Vinci, the G.E.T. Clock has incorporated the mechanism of the real time pieces. An escapement is a device in a clock or watch that controls the motion of the gear train and transmits the energy from the movement to the pendulum or balance wheel. A tourbillion is a portion in a mechanical watch and is used to increase the accuracy by minimizing errors due to the effects of gravity.

G. - Gear system rotation
E. - Escapement mechanism
T. - Tourbillion movement

Leonardo Da Vinci (urodzi³ siê w 1452 r., zmar³ w 1519 roku) by³ bez w±tpienia jednym z najgenialniejszych ludzi doby Renesansu i do¶æ powszechnie jest postrzegany jako jeden z najbardziej utalentowanych ludzi w historii. By³ nie tylko wybitnie utalentowanym malarzem, autorem takich arcydzie³ jak „Dama z Gronostajem” czy „Ostatnia wieczerza”, ale te¿ nad wyraz p³odnym wynalazc± i innowatorem. Nikogo nie zaskoczy stwierdzenie, ¿e Leonardo Da Vinci interesowa³ siê wszelkiego typu mechanizmami, a w¶ród nich tak¿e ówczesnymi zegarami odmierzaj±cymi up³yw czasu. Stworzy³ te¿ w³asne projekty zegarów mechanicznych, w¶ród których dominowa³y tzw. zegary wahad³owe. W¶ród nich mo¿na te¿ wskazaæ czasomierz o dwóch mechanizmach, z których jeden by³ dedykowany odmierzaniu godzin, a drugi – odmierzaniu minut. Oba by³y ze sob± po³±czone systemem kó³ zêbatych oraz lin. Warto dodaæ, ¿e szkic owych zegarów wahad³owych znajduj± siê w tzw. Kodeksie Atlantyckim, czyli zbiorze notatek Leonarda da Vinci z lat 1489-1492.

 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Da Vinci - G.E.T. Clock
Ajouté au catalogue: 13.10.2021
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: Academy
Code de produit: aca18157
Disponibilité: disponible!

€17.26 ou 12500 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Academy
Code de produit: aca18185
Disponibilité: disponible!

€17.26 ou 12500 pts.

Fabricant: Italeri
Code de produit: ita3111
Disponibilité: disponible!

€18.03 ou 13100 pts.