Aires

Aires 7087 Daimler Benz DB 605A/B

Daimler Benz DB 605A/B - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Aires
Code de produit: air7087
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 27.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€4.46 ou 3100 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAires
Code de produitair7087
Poids:0.05 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:23.2.2007
Tags:ME-109 Daimler-Benz-DB-605 Me-110 Me-210
Silnik Daimler Benz DB 605A/B

Daimler-Benz DB 605 by³ niemieckim silnikiem lotniczym z okresu II wojny ¶wiatowej wyprodukowanym przez zak³ady Daimler-Benz AG. Po raz pierwszy zosta³ przetestowany w 1940 roku. Silnik - w wersji DB 605 AM - mia³ masê 756 kilogramów, przy objêto¶ci skokowej 35,7 litrów. Szacuje siê, ¿e w okresie 1942-1945 powsta³o ok. 42.400 egzemplarzy tego silnika lotniczego.

Daimler-Benz DB 605 by³ 12-cylindrowym silnikiem widlastym, zbudowanym w uk³adzie odwróconego V12, ch³odzonym ciecz±. Silnik zosta³ opracowany w oparciu o bardzo udany silnik DB 601. W stosunku do swego pierwowzoru wykorzystywa³ jednak znacznie mocniejsz± turbosprê¿arkê, by³ te¿ w stanie pracowaæ na wy¿szych obrotach, jak równie¿ zwiêkszeniu uleg³a jego masa oraz pojemno¶æ skokowa. Zwiêkszono te¿ ¶rednice cylindrów. Zmiany te doprowadzi³y do wzrostu maksymalnej, a od chwili wej¶cia do produkcji seryjnej silnik Daimler-Benz DB 605 by³ udoskonalany, co owocowa³o dalszym wzrostem mocy. Przyk³adowo w wersji DB 605 A wynosi³a ona 1475 KM, w wersji DB 605 DB  dochodzi³a na do 1800-1850 KM, a w modelu DB 605 DC osi±gnê³a 2000 KM. Silnik Daimler-Benz DB 605 pos³u¿y³ jako jednostka napêdowa dla kilku niemieckich samolotów doby II wojny ¶wiatowej. Przede wszystkim napêdza³ takie maszyny jak na przyk³ad: Messerschmitta Me-109 w wersjach G oraz K , my¶liwca Me-110 G oraz Me-210. Warto dodaæ, ¿e silnik tego typu by³ wykorzystywany tak¿e w konstrukcjach w³oskich (np. Fiat G.55) czy szwedzkim Saabie J-21. 

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Daimler Benz DB 605A/B
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

mercredi, 27.10.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
jeudi, 4.11.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
mercredi, 3.11.2021
-
jeudi, 4.11.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 23.2.2007
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: KARAYA
Code de produit: KAR-E7203
Disponibilité: disponible!

€6.39 ou 4500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7291
Disponibilité: disponible!

€8.80 ou 6200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu648465
Disponibilité: disponible!

€28.38 ou 19100 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Aires
Code de produit: air2007
Disponibilité: disponible!

€17.90 ou 12600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu648441
Disponibilité: disponible!

€28.38 ou 19100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu648250
Disponibilité: disponible!

€25.26 ou 17000 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu632025
Disponibilité: disponible!

€39.32 ou 26400 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Aires
Code de produit: air2017
Disponibilité: disponible!

€46.88 ou 33100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aires
Code de produit: air7107
Disponibilité: disponible!

€10.73 ou 7600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: KV Models
Code de produit: KVM-72637
Disponibilité: disponible!

€2.82 ou 2000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Yahu Models
Code de produit: YM-A7329
Disponibilité: disponible!

€2.50 ou 1800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Yahu Models
Code de produit: YM-A7216
Disponibilité: disponible!

€2.50 ou 1800 pts.