AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 6201 Encyklopedia Technik Modelarskich Tom 2

Encyklopedia Technik Modelarskich Tom 2 - Image 1
Code de produit: AMM-6201
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 24.2.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€29.01 ou 18900 pts.

Contient 5.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAMMO of Mig Jimenez
Code de produitAMM-6201
Poids:0.68 kg
Ean:8432074062011
Ajouté au catalogue:10.10.2016

Prze³omowa encyklopedia technik modelarskich wykorzystywanych w modelarstwie pancernym, autorstwa Miga Jiméneza, twórcy „FAQ” 1 i 2, bestsellerowych ksi±¿ek w historii modelarstwa, a tak¿e najlepszych modelarzy pancernych z ca³ego ¶wiata, pracuj±cych pod jego kierunkiem.

Ze 152 stron, ilustrowanych ponad 800 wysokiej jako¶ci kolorowymi zdjêciami, modelarze mog± nauczyæ siê wszystkiego, co jest potrzebne podczas malowania wnêtrz i kolorów bazowych. Pocz±wszy od najprostszych procesów dla pocz±tkuj±cych, skoñczywszy na zaawansowanych technikach dla bardziej do¶wiadczonych.

Tom 2 szczegó³owo opisuje wszystkie techniki i narzêdzia wykorzystywane podczas malowania, w tym: dokumentacjê dla poszczególnych procesów malarskich i przygotowanie powierzchni przed malowaniem. Czytelnik znajdzie szczegó³owe opisy sposobu malowania wnêtrz pojazdów wszystkich rodzajów, w tym samochodów ciê¿arowych, pojazdów otwartych, czo³gów i silników. Wreszcie, tom 2 prezentuje wszystko, co dotyczy aplikacji koloru bazowego i malowania powierzchni zewnêtrznych: techniki malowania aerografem, gruntowanie, wstêpne cieniowanie, warstwy bazowe, efekty ¶wiat³ocieniowe wykonywane aerografem, nak³adanie kalkomanii i wiele innych.

Procesy przedstawione w tej encyklopedii sk³adaj± siê z opisów i zdjêæ, bardzo precyzyjnie pokazuj±cych ka¿dy krok. Ta encyklopedia jest zatem niezbêdnym przewodnikiem, istotnym narzêdziem na biurku czy stole warsztatowym wszystkich fanów modeli pojazdów pancernych. Wydawnictwo bêdzie poszerzone o 3 kolejne tomy, które zostan± wkrótce wydane. Ka¿dy z nich bêdzie szczegó³owo ukazywa³ wszelkie zagadnienia zwi±zane z modelarstwem pancernym.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Encyklopedia Technik Modelarskich Tom 2
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 24.2.2020

plus de 1 pcs.
mercredi, 26.2.2020

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 28.2.2020
-
lundi, 2.3.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 3.3.2020
-
mercredi, 4.3.2020

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 28.2.2020
-
lundi, 2.3.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 3.3.2020
-
mercredi, 4.3.2020

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 2.3.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 4.3.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 10.10.2016
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?