AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 6204 Encyklopedia Technik Modelarskich Tom 5 "Akcenty koñcowe" wesja polska

Encyklopedia Technik Modelarskich Tom 5 "Akcenty koñcowe" wesja polska - Image 1
Code de produit: AMM-6204
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 31.3.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€31.96 ou 20800 pts.

Contient 5.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAMMO of Mig Jimenez
Code de produitAMM-6204
Poids:0.72 kg
Ean:8432074062042
Ajouté au catalogue:6.4.2018

Prze³omowa encyklopedia technik modelarskich, wykorzystywanych w modelarstwie pancernym, autorstwa Miga Jiméneza, twórcy „FAQ” 1 i 2, bestsellerowych ksi±¿ek w historii modelarstwa, a tak¿e najlepszych modelarzy pancernych z ca³ego ¶wiata, pracuj±cych pod jego kierunkiem. W pi±tym tomie Encyklopedii szczegó³owo przeanalizujemy, jak wykonaæ ostatnie kroki niezbêdne do ukoñczenia naszych modeli pojazdów pancernych w atrakcyjny i realistyczny sposób. Na 160 stronach ilustrowanych ponad 800 wysokiej jako¶ci zdjêciami, Tom 5 wyja¶nia krok po kroku techniki u¿ywane do pomalowania detali i dodania ostatecznych efektów, które o¿ywi± model.

W Tomie 5 szczegó³owo opisano jak poradziæ sobie z procesem malowania i postarzania g±sienic, kó³ samochodów i ciê¿arówek, rur wydechowych, narzêdzi, lin holowniczych, broni osobistej i karabinów maszynowych, anten, a tak¿e oszklenia peryskopów i celowników. Modelarz nauczy siê tak¿e malowania i nanoszenia ¶ladów eksploatacji na wszelkiego rodzaju przedmiotach drewnianych, takich jak skrzynie amunicyjne, poka¿emy, jak podej¶æ do malowania przedmiotów z metalu, takich jak kanistry na wodê, paliwo, puszki oleju, elementów z materia³u takich jak plandeki, flagi i os³ony jarzma. Na koniec dok³adnie omówimy naturalne elementy wystêpuj±ce w przyrodzie, takie jak ska³y, ziemia, opad³e li¶cie, ma³e ga³êzie i trawa. Ponadto na koñcu ksi±¿ki znajdziecie galeriê ze zdjêciami g³ównych modeli u¿ywanych w encyklopedii oraz tabelê z najwa¿niejszymi technikami zastosowanymi w ka¿dym przyk³adzie dla szybkiej informacji.

Procesy przedstawione w tej encyklopedii sk³adaj± siê z opisów i zdjêæ, bardzo precyzyjnie pokazuj±cych ka¿dy krok. Wydawnictwo jest zatem niezbêdnym przewodnikiem, istotnym narzêdziem na biurku czy stole warsztatowym wszystkich fanów modeli pojazdów pancernych. Nie przegap pi±tej i ostatniej czê¶ci tej obszernej encyklopedii!

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Encyklopedia Technik Modelarskich Tom 5 "Akcenty koñcowe" wesja polska
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

mardi, 31.3.2020

GLS


Délai de livraison prévu:
lundi, 6.4.2020
-
mardi, 7.4.2020

UPS


Délai de livraison prévu:
lundi, 6.4.2020
-
mardi, 7.4.2020

DHL


Délai de livraison prévu:
mardi, 7.4.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 6.4.2018
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?