AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 6202 Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3

Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3 - Image 1
Code de produit: AMM-6202
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 11.8.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€30.35 ou 19800 pts.

Contient 5.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAMMO of Mig Jimenez
Code de produitAMM-6202
Poids:0.65 kg
Ean:8432074062028
Ajouté au catalogue:7.4.2017

Prze³omowa encyklopedia technik modelarskich, wykorzystywanych w modelarstwie pancernym, autorstwa Miga Jiméneza, twórcy „FAQ” 1 i 2, bestsellerowych ksi±¿ek w historii modelarstwa, a tak¿e najlepszych modelarzy pancernych z ca³ego ¶wiata, pracuj±cych pod jego kierunkiem.
Ze 150 stron, ilustrowanych ponad 700 wysokiej jako¶ci kolorowymi zdjêciami, modelarze mog± dowiedzieæ siê wszystkiego o malowaniu ró¿nych rodzajów kamufla¿y. Poznaj± zarówno najprostsze procesy dla pocz±tkuj±cych, jak i zaawansowane techniki dla bardziej do¶wiadczonych.
W Tomie 3 szczegó³owo opisano proces malowania kilku typów kamufla¿y, w tym schematów wielobarwnych, pustynnych, zimowych czy pojazdów pozostawionych w miniowym podk³adzie, a tak¿e techniki s³u¿±ce do wykonania widocznych na pojazdach wojskowych odprysków. Modelarz dowie siê równie¿, jak nanosiæ efekty pozwalaj±ce zmieniæ odcieñ kolorów kamufla¿u przy u¿yciu ³oszy, filtrów i farb olejnych. Wreszcie przejdziemy do zaawansowanych technik malarskich, wspó³cze¶nie wykorzystywanych w modelarstwie: stylu czarno-bia³ego, modulacji, o¶wietlenia zenitalnego, rozja¶niania paneli czy o¶wietlenia punktowego.
Procesy przedstawione w tej encyklopedii sk³adaj± siê z opisów i zdjêæ, bardzo precyzyjnie pokazuj±cych ka¿dy krok. Wydawnictwo jest zatem niezbêdnym przewodnikiem, istotnym narzêdziem na biurku czy stole warsztatowym wszystkich fanów modeli pojazdów pancernych. Encyklopedia bêdzie poszerzona o 3 kolejne tomy, które zostan± wkrótce wydane. Ka¿dy z nich bêdzie szczegó³owo ukazywa³ zagadnienia zwi±zane z modelarstwem pancernym.

 

Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3 kamufla¿e -jêzyk polski

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Encyklopedia Technik Modelarskich. Pojazdy Pancerne tom 3
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
mardi, 11.8.2020

plus de 1 pcs.
lundi, 17.8.2020

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 18.8.2020
-
mercredi, 19.8.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 21.8.2020
-
lundi, 24.8.2020

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 17.8.2020
-
mardi, 18.8.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 21.8.2020
-
lundi, 24.8.2020

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 18.8.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 24.8.2020

Poste - lettre recommandée

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 17.8.2020
-
mardi, 18.8.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 21.8.2020
-
lundi, 24.8.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 7.4.2017
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?