Academy

Academy 12561 F-35A '7 nations Air Force'

F-35A 7 nations Air Force - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Academy
Code de produit: aca12561
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 14.10.2021
€31.50 ou 22200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantAcademy
Code de produitaca12561
Poids:0.37 kg
Ean:8809258920199
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:20.9.2019
Tags:Lockheed-Martin-F-35-Lightning-II
Lockheed Martin F-35 Lightning II (ang. b³yskawica) to jednomiejscowy, jednosilnikowy myœliwiec wielozadaniowy zbudowany przez Lockheed Martin jako maszyna V generacji, która ma spe³niaæ potrzeby USAAF, US Navy, US Army oraz US Marine Corps. Pierwotnie maszyna nosi³a oznaczenie X-35 JSF, ale w 2006 roku zmieniono je na F-35 Lightning II. Pomimo faktu, ¿e g³ównym odbiorc¹ bêdzie rz¹d USA to jednak projekt jest wspó³finansowany tak¿e przez inne pañstwa, zw³aszcza Wielk¹ Brytaniê, W³ochy oraz Holandiê. G³ówni wykonawcy to koncerny: Lockheed Martin, Northrop Grumman oraz BAE Systems. Nadrzêdnym celem jaki przyœwieca idei JSF jest stworzenie maszyny uniwersalnej, produkowanej dla wszystkich rodzajów si³ zbrojnych, co pozwoli na daleko id¹c¹ standaryzacjê czêœci zamiennych oraz znaczne obni¿enie kosztów. Finalnie maj¹ powstaæ trzy wersje F-35 (A, B oraz C), które w ponad trzech czwartych bêd¹ posiadaæ identyczne elementy. G³ówne zadanie F-35 wszystkich wersji to atak na cele l¹dowe, pe³nienie zadañ samolotu pola walki, walka powietrzna oraz walka elektroniczna. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ F-35 jest tworzony z myœl¹ o konfliktach o ma³ym natê¿eniu, w przeciwieñstwie do swego wiêkszego „krewniaka” F-22. Co nie zmienia faktu, i¿ dziêki zastosowanej jednostce napêdowej (silniki Pratt-Whitney F135), awionice oraz w³asnoœciom Stealth jest to jeden z najnowoczeœniejszych samolotów wielozadaniowych œwiata. Pierwszy seryjny F-35 powsta³ w lutym 2006 roku. Do chwili obecnej (2013) powsta³y 63 samoloty tego typu. Dane techniczne (wersja F-35A): Prêdkoœæ maksymalna: 1930 km/h, pu³ap maksymalny 18288 m, zasiêg maksymalny: 2220 km, uzbrojenie: sta³e-jedno czterolufowe dzia³ko General Dynamics GAU-22/A kal.25mm, podwieszane-do 8100 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: F-35A '7 nations Air Force'
Ajouté au catalogue: 20.9.2019
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduCX387
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€6.32 ou 4300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73666
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€14.24 ou 9600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Legend
Code de produit: LEG-LA7206
Disponibilité: sur commande

€4.98 ou 3500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0185
Disponibilité: disponible!

€5.95 ou 4200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Armory Models Group
Code de produit: ARY-AW72308
Disponibilité: disponible!

€5.87 ou 4100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Armory Models Group
Code de produit: ARY-AW72305
Disponibilité: sur commande

€5.87 ou 4100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-72-0239
Disponibilité: sur commande

€6.37 ou 4500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduSS497
Disponibilité: disponible!

€4.84 ou 3300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduCX399
Disponibilité: disponible!

€7.65 ou 5100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73661
Disponibilité: disponible!

€14.24 ou 9600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Tally HO!
Code de produit: TLHS72-009
Disponibilité: disponible!

€3.84 ou 2700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73008
Disponibilité: disponible!

€5.67 ou 3800 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Academy
Code de produit: aca12507
Disponibilité: disponible!

€31.50 ou 22200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasE42
Disponibilité: disponible!

€27.53 ou 19400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita1409
Disponibilité: disponible!

€22.07 ou 15600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Revell
Code de produit: rev03868
Disponibilité: disponible!

€25.30 ou 17800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: has02374
Disponibilité: disponible!

€30.26 ou 21300 pts.

-12%

Échelle: 1:48
Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-LS011
Disponibilité: disponible!

€55.56 €48.86
ou 39200 pts.

-12%

Échelle: 1:48
Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-LS007
Disponibilité: disponible!

€52.83 €46.38
ou 37300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Kittyhawk
Code de produit: KIT80103
Disponibilité: disponible!

€58.54 ou 41300 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Lion Roar
Code de produit: LRO-GQ001
Disponibilité: disponible!

€16.04 ou 11300 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita2506
Disponibilité: disponible!

€85.08 ou 60000 pts.

-6%

Échelle: 1:72
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam60791
Disponibilité: disponible!

€52.09 €49.22
ou 35000 pts.

Échelle: 1:700
Fabricant: Orange Hobby
Code de produit: RNG-N07-128-68
Disponibilité: disponible!

€14.38 ou 10100 pts.