WAK

WAK 07-2021 Fairey Battle Mk.I

Fairey Battle Mk.I - Image 1
Échelle: 1:33
Fabricant: WAK
Code de produit: WAK07-2021
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€6.84 ou 5000 pts.

Contient 8.00% de la TVA

Informations de base

FabricantWAK
Code de produitWAK07-2021
Poids:0.16 kg
Échelle1:33
Ajouté au catalogue:22.7.2021
Tags:Fairey-Battle

Autor: M. Szklarczyk
Grafika: M. Dworzecki
Poziom trudno¶ci: 2/5
Ilo¶æ arkuszy z czê¶ciami: 8
Ilo¶æ rysunków monta¿owych: 45
Dostêpne akcesoria: laserowo wycinane wrêgi, owiewka

Brytyjski bombowiec Fairey Battle Mk.I. Malowanie maszyny z 301. Polskiego Dywizjonu Bombowego - 1940. Model w miarê prosty, przeznaczony tak¿e dla pocz±tkuj±cych modelarzy.

Wymiary modelu po sklejeniu:
D³ugo¶æ: 39 cm
Rozpiêto¶æ: 50 cm

Samolot Fairey Battle by³ brytyjskim, jednosilnikowym bombowcem taktycznym i wsparcia pola walki o konstrukcji w pe³ni metalowej, z chowanym podwoziem. Powsta³ jako realizacja koncepcji dowództwa RAF o szybkim i lekkim bombowcu, który dziêki sporej prêdkoœci by³by w stanie atakowaæ nieprzyjaciela bez eskorty myœliwców. Prototyp, z silnikiem Rolls-Royce Merlin I o mocy 1030KM, oblatano 10 marca 1936 roku. Pod koniec tego roku samolot skierowano do produkcji seryjnej. W latach 1936-1940 wyprodukowano 2185 egzemplarzy. W sumie powsta³o kilka wersji samolotu Fairey Battle. Wersje bojowe nosi³y oznaczenia od Mk.I do Mk.V, ró¿ni³y siê tylko zastosowaniem kolejnych wersji silnika Rolls-Royce Merlin o rosn¹cej mocy. Powsta³a te¿ wersja „T” (treningowa) oraz „TT” przeznaczona do holowania celów. Maszyny Fairey Battle by³y wykorzystywane w czasie walk na Zachodzie w okresie 1939-1940. W czasie kampanii francuskiej ponios³y jednak ogromne straty co wynika³o z ich s³abego uzbrojenia ochronnego, braku opancerzenia oraz niew³aœciwej koncepcji zastosowania tych samolotów (ataki na silnie bronione obiekty bez os³ony myœliwców). W toku przygotowañ do inwazji niemieckiej na Albion wykorzystywano ich jako nocnych bombowców do niszczenia barek i jednostek desantowych przeciwnika. Po 1940 roku pe³ni³y tylko funkcje treningowe oraz holowników celów. Dane techniczne (wersja Mk.II): Prêdkoœæ maksymalna: 413 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 6,18 m/s, pu³ap maksymalny 7620 m, zasiêg maksymalny: 1610 km, uzbrojenie: sta³e-2 karabin maszynowe Vickers kal.7,7mm, podwieszane-do 670 kg bomb.
Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Fairey Battle Mk.I
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 6.12.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
jeudi, 16.12.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 22.7.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:33
Fabricant: WAK
Code de produit: WAK-LAS2107
Disponibilité: disponible!

€5.24 ou 3800 pts.

Échelle: 1:33
Fabricant: WAK
Code de produit: WAK-OWI2107
Disponibilité: disponible!

€3.93 ou 2900 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:144
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve6218
Disponibilité: disponible!

€4.13 ou 3000 pts.