MiniArt

MiniArt 41002 Fi 282 V-16 Kolibri

Fi 282 V-16 Kolibri - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna41002
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: jeudi, 21.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€36.71 -5% €34.72 ou 25900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantMiniArt
Code de produitmna41002
Poids:0.31 kg
Ean:4820183312549
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:6.11.2019
Tags:Flettner-Fl-282

 

Flettner Fl 282 Kolibri by³ niemieckim ¶mig³owcem z okresu II wojny ¶wiatowej o podwozu sta³ym, z dwoma zazêbiaj±cymi siê wirnikami, bez ¶mig³a na belce ogonowej. Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik gwiazdowy Bramo Sh14A o mocy 160 KM. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1941 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1941-1943. W sumie powsta³o ok. 20-25 ¶mig³owców tego typu. Maszyna nie posiada³a sta³ego uzbrojenia pok³adowego.

Flettner Fl 282 by³ pierwszym w historii awiacji ¶mig³owcem produkowanym seryjnie oraz pierwszym ¶mig³owcem w historii u¿ytym w dzia³aniach bojowych. Fl 282 zosta³ opracowany na zamówienie Kriegsmarine, która potrzebowa³a lekkiej maszyny do lotów rozpoznawczych oraz patrolowych, szybko jednak zainteresowanie ¶mig³owcem wyrazi³ tak¿e Wehrmacht. W toku produkcji seryjnej powsta³y dwie g³ówne wersje rozwojowe: Fl 282 A-1 (jednomiejscowy, morski ¶mig³owiec rozpoznawczy), Fl 282 (dwumiejscowy, l±dowy ¶mig³owiec ³±cznikowy i rozpoznawczy). Planowano te¿ stworzyæ wersjê Fl 282 A-2, która mia³a operowa z okrêtów podwodnych. Flettner Fl 282 wszed³ do s³u¿by w 1942 roku – w Kriegsmarine s³u¿y³ przede wszystkim w basenach Mórz Ba³tyckiego oraz ¦ródziemnego, natomiast w si³ach l±dowych walczy³ przede wszystkim na froncie wschodnim, na przyk³ad nieliczne egzemplarze wziê³y udzia³ w operacji berliñskiej w kwietniu-maju 1945 roku. W 1945 roku pojedyncze egzemplarze  Flettner Fl 282 zosta³y przechwycone przez Amerykanów oraz Rosjan.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Fi 282 V-16 Kolibri
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
jeudi, 21.10.2021

plus de 1 pcs.
vendredi, 22.10.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021
-
vendredi, 29.10.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 27.10.2021
-
jeudi, 28.10.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021
-
vendredi, 29.10.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 29.10.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 6.11.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: FCModeltrend
Code de produit: FCM35699
Disponibilité: sur commande

€7.73 ou 5500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A093
Disponibilité: disponible!

€6.57 ou 4600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A020
Disponibilité: disponible!

€5.45 ou 3800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A098
Disponibilité: disponible!

€8.18 ou 5800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A099
Disponibilité: disponible!

€8.18 ou 5800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A003
Disponibilité: disponible!

€8.70 ou 6100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A004
Disponibilité: disponible!

€8.70 ou 6100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZRE35-182
Disponibilité: disponible!

€5.52 ou 3900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A019
Disponibilité: disponible!

€6.76 ou 4800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB35037
Disponibilité: disponible!

€4.33 ou 3100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Aires
Code de produit: airF3008
Disponibilité: disponible!

€4.46 ou 3100 pts.

Produits similaires
-6%

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna41001
Disponibilité: disponible!

€40.68 €38.44
ou 28700 pts.

-6%

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna41004
Disponibilité: disponible!

€40.68 €38.44
ou 28700 pts.

-6%

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna41003
Disponibilité: disponible!

€34.97 €32.99
ou 24700 pts.