Italeri

Italeri 6076 German Afrikakorps

German Afrikakorps - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita6076
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 8.3.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€9.56 ou 6200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantItaleri
Code de produitita6076
Poids:0.10 kg
Ean:8001283060769
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:1.4.2006
Tags:German-Afrika-Korps

Afrika Korps (pe³na nazwa niemiecka: Deutsches Afrikakorps, w skrócie DAK) to w potocznym rozumieniu zbiorcza nazwa niemieckich jednostek l±dowych walcz±cych w Afryce Pó³nocnej w latach 1941-1943. Afrika Korps zosta³ sformowany w lutym 1941 r., w wyniku bolesnych pora¿ek poniesionych przez armiê w³osk± w toku walk z Brytyjczykami w Afryce na prze³omie lat 1940/1941. Jego g³ównym zadaniem by³o przyj¶æ z pomoc± w³oskiemu sojusznikowi i zatrzymaæ postêpy wojsk brytyjskich w Libii. Dowódc± jednostki zosta³ genera³, a pó¼niej feldmarsza³ek, Erwin Rommel. Pocz±tkowo w sk³ad DAK wchodzi³a jedynie 5 Dywizja Lekka (pó¼niej przekszta³cona w 21 Dywizjê Pancern±), w maju 1941 r. do³±czy³a do niej 15 Dywizja Pancerna, a pod koniec 1941 r. – 90 Dywizja Lekka. Warto dodaæ, ¿e ju¿ w po³owie 1941 r. powsta³a Panzergruppe Afrika, na której czele stan±³ Erwin Rommel, a w jej sk³ad wszed³ w³a¶nie Afrika Korps. Pomimo defensywnych zadañ, DAK (czy szerzej Panzergruppe Afrika) bardzo szybko po wyl±dowaniu przeszed³ – z inicjatywy swego dowódcy – przeszed³ do dzia³añ stricte ofensywnych, zadaj±c Brytyjczykom w okresie 1941-1942 szereg pora¿ek na pustyni. Natomiast to wówczas jego dowódca zyska³ przydomek Lisa Pustyni. Jednocze¶nie jednak od samego pocz±tku DAK by³ trapiony problemami z zaopatrzeniem, co wp³ywa³o negatywnie na jego mo¿liwo¶ci prowadzenia akcji ofensywnych. Odniós³ znacz±c± pora¿kê w toku II bitwy pod El Alamein (pa¼dziernik-listopada 1942 r.), co zmusi³o DAK do odwrotu a¿ to Tunezji, w której walczy³ do maja 1943 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: German Afrikakorps
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 3 pcs.
lundi, 8.3.2021

plus de 3 pcs.
mardi, 9.3.2021

GLS

1 - 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

plus de 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 15.3.2021
-
mardi, 16.3.2021

UPS

1 - 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

plus de 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 15.3.2021
-
mardi, 16.3.2021

DHL

1 - 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 15.3.2021

plus de 3 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 16.3.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 1.4.2006
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-D72060
Disponibilité: sur commande

€18.88 ou 12300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Pavla Models
Code de produit: PVM72010
Disponibilité: sur commande

€1.93 ou 1300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMMV057
Disponibilité: disponible!

€13.13 ou 8600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aber
Code de produit: abe72A13
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB72018
Disponibilité: disponible!

€3.86 ou 2500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB72039
Disponibilité: disponible!

€4.69 ou 3100 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita6121
Disponibilité: disponible!

€9.56 ou 6200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: D-DAY miniature studio
Code de produit: DDA-72002
Disponibilité: disponible!

€17.88 ou 11700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Caesar Miniatures
Code de produit: CACM7713
Disponibilité: disponible!

€13.34 ou 8700 pts.

-5%

Échelle: 1:48
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam32561
Disponibilité: disponible!

€14.80 €14.04
ou 9200 pts.

-5%

Échelle: 1:16
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam36310
Disponibilité: disponible!

€17.71 €16.80
ou 11000 pts.

-5%

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam25154
Disponibilité: disponible!

€16.13 €15.31
ou 10000 pts.

Échelle: 1:76
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx00711V
Disponibilité: disponible!

€6.04 ou 3900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-35126
Disponibilité: disponible!

€24.79 ou 16200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-086
Disponibilité: disponible!

€25.43 ou 16600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-069
Disponibilité: disponible!

€13.21 ou 8600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Alpine Miniatures
Code de produit: ALP-35017
Disponibilité: disponible!

€13.10 ou 8500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: PanzerArt
Code de produit: PNZFI35-084
Disponibilité: disponible!

€13.21 ou 8600 pts.