FPW Model

NEW! FPW Model TDW008 German Funkkraftwagen Krupp Protze Kfz. 19 - resin - 1/72 - WWII

German Funkkraftwagen Krupp Protze Kfz. 19 - resin - 1/72 - WWII - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: FPW Model
Code de produit: FPW-TDW008
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 29.11.2021
€31.67 ou 22900 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantFPW Model
Code de produitFPW-TDW008
Poids:0.08 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:14.10.2021

Kfz.19 Funkkraftwagen to niemiecki wojskowy samochód dowodzenia z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. D³ugo¶æ wozu siêga³a ok. 5,1 m, przy szeroko¶ci rzêdu ok. 1,9 m. Napêd – najczê¶ciej - zapewnia³ pojedynczy silnik Krupp o pojemno¶ci 3,3 litra oraz mocy do 60 KM. Przyjmuje siê, ¿e zasiêg dzia³ania wozu dochodzi³ do ok. 400-450 kilometrów. Kfz.19 zosta³ zaprojektowany na potrzeby niemieckiej armii l±dowej (Heer), jako jedna z wersji rozwojowych wozu L2 H-143 Krupp Protze. Dziêki wóz cechowa³ siê zdolno¶ciami do jazdy w terenie i by³ stosunkowo niezawodny. Kfz.19 posiada³ na swym wyposa¿eniu do¶æ rozbudowany sprzêt ³±czno¶ci radiowej z antenami prêtow± i zwyk³±. Jednak produkcja seryjna tych pojazdów by³a ograniczona i by³y one reprezentowane w znacznie mniejszej liczbie ni¿ wozy Kfz.17 lub Kfz.17/1. Niemniej pozostawa³y na wyposa¿eniu Wehrmachtu de facto a¿ do koñca II wojny ¶wiatowej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: German Funkkraftwagen Krupp Protze Kfz. 19 - resin - 1/72 - WWII
Ajouté au catalogue: 14.10.2021
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Fabricant: Aber
Code de produit: abeR-24
Disponibilité: disponible!

€5.31 ou 3800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeTCS12
Disponibilité: disponible!

€4.08 ou 3000 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abePP05
Disponibilité: disponible!

€6.40 ou 4600 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-04
Disponibilité: disponible!

€5.31 ou 3800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-24
Disponibilité: disponible!

€5.31 ou 3800 pts.