Model Collect

Model Collect MA72002 Germany WWII E-50 Medium Tank with 88 Gun

Germany WWII E-50 Medium Tank with 88 Gun - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Model Collect
Code de produit: MDC-MA72002
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 7.5.2021
€23.93 ou 15600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantModel Collect
Code de produitMDC-MA72002
Poids:0.31 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:23.8.2017
Tags:E-50-Standardpanzer

E-50 Standardpanzer by³ eksperymentalnym, niemieckim czo³giem podstawowym z okresu II wojny ¶wiatowej, który nigdy nie wszed³ do produkcji seryjnej. Jego uzbrojenie mia³a najpewniej stanowiæ armata KwK 43 L/71  kal. 88 mm oraz 1 lub 2 karabiny maszynowe  MG34 albo MG42 kal. 7,92 mm.  

Prace projektowe nad czo³giem E-50 zosta³y zainicjowane w ramach programu Entwicklungsserie, czyli programu rozwoju niemieckiej broni pancernej który mia³ doprowadziæ do powstania standaryzowanego projektu serii sze¶ciu wozów bojowych o ró¿nej masie, ale wykorzystuj±cych jak najwiêcej wspólnych podzespo³ów. Prace analityczne i koncepcyjne w ramach tego programu zainicjowano w po³owie 1943 roku. Czo³g E-50 w tym projekcie mia³ byæ podstawowym czo³giem armii niemieckiej, pe³ni±c uniwersaln± rolê na polu walki, tzn. maj±c mobilno¶æ czo³gu ¶redniego, ale si³ê ognia czo³gu ciê¿kiego. Kad³ub i podwozie E-50 mia³o w ogromnym stopniu bazowaæ na tym stosowanym w Pz.Kpfw. VI Tiger II, natomiast wie¿a mia³a pochodziæ od innego eksperymentalnego czo³gu – Panther Ausf. F – tzw. Schmallturm. Docelowo E-50 mia³ zast±piæ w linii czo³gi Pz.Kpfw V Panther oraz  Pz.Kpfw VI Tiger.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Germany WWII E-50 Medium Tank with 88 Gun
Ajouté au catalogue: 23.8.2017
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Aber
Code de produit: abe72L-72
Disponibilité: disponible!

€8 ou 5200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aber
Code de produit: abe72L-71
Disponibilité: disponible!

€3.91 ou 2600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: OKB Grigorov
Code de produit: OKB-S72292
Disponibilité: disponible!

€14.39 ou 9400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: OKB Grigorov
Code de produit: OKB-S72293
Disponibilité: disponible!

€14.39 ou 9400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF72142
Disponibilité: sur commande

€10.58 ou 6900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF72141
Disponibilité: sur commande

€10.58 ou 6900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Profimodeller
Code de produit: PFM-JKT72019
Disponibilité: disponible!

€5.66 ou 3700 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-04
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 3800 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abePP05
Disponibilité: disponible!

€7.11 ou 4600 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeTCS12
Disponibilité: disponible!

€4.53 ou 3000 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeS-24
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 3800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMB72021
Disponibilité: sur commande

€3.86 ou 2500 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Model Collect
Code de produit: MDC-UA72073
Disponibilité: disponible!

€17.80 ou 11600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Model Collect
Code de produit: MDC-UA72099
Disponibilité: disponible!

€17.80 ou 11600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Model Collect
Code de produit: MDC-UA72053
Disponibilité: disponible!

€17.80 ou 11600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Model Collect
Code de produit: MDC-UA72031
Disponibilité: disponible!

€17.80 ou 11600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru07124
Disponibilité: disponible!

€13.51 ou 8800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru07123
Disponibilité: disponible!

€14.61 ou 9500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Model Collect
Code de produit: MDC-UA35001
Disponibilité: disponible!

€32.50 ou 21200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Model Collect
Code de produit: MDC-UA35015
Disponibilité: disponible!

€41.10 ou 26800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Model Collect
Code de produit: MDC-UA35005
Disponibilité: disponible!

€33.84 ou 22000 pts.