Dudu¶

Dudu¶ 35004 Gipsowe cegie³ki modelarskie czerwone ciemne 1000szt. 1:35, 1:33, 1:32 i inne skale

Gipsowe cegie³ki modelarskie czerwone ciemne 1000szt. 1:35, 1:33, 1:32 i inne skale - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Dudu¶
Code de produit: DUD35004
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 17.10.2019
€20.79 ou 13500 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantDudu¶
Code de produitDUD35004
Poids:0.06 kg
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:10.8.2009
Tags:Brick
Komplet cegie³ zawiera 1000sztuk. Do kompletu dok³adamy sto cegie³ zapasowych na ewentualne st³uczki.! W sumie p³acisz za 100, a dostajesz sto dziesiêæ!

Ceg³a to bardzo stary wynalazek. Tak naprawdê nikt nie jest w stanie powiedzieæ kiedy pierwsze ceg³y by³y wykorzystywane. Pierwsze wskazania pokazuj± na okres siedmiu tysiêcy lat wstecz z ró¿nych miejsc dalekiego wschodu. Przez siedem tysiêcy lat i w ró¿nych kulturach oraz w zale¿no¶ci od dostêpno¶ci materia³ów, wiedzy ich wykorzystania ceg³a powstawa³a z najprzeró¿niejszych pó³fabrykatów. Na pocz±tku swojej kariery w budownictwie by³a ona suszona na s³oñcu, a oko³o dwóch i pó³ tysi±ca lat wstecz wraz z wykorzystaniem gliny zaczêto j± wypalaæ w specjalnych piecach. Prze³omem wykorzystania ceg³y by³o wynalezienie cementu. Jedne z pierwszych wzmianek u¿ycia cementu do ³±czenia cegie³ pochodzi z okolic Wezuwiusza, z którego py³ów masowo wytwarzano spoiwo, gdzie w³a¶nie py³ by³ dzisiejszym jego odpowiednikiem. W wieku XIX wraz z postêpem technologicznym zaczêto wykonywaæ ceg³y z najprzeró¿niejszych materia³ów w kilku technologiach. Najczêstszymi materia³ami do wykonywania ceg³y s± od XIXw. glina, wapno, piasek, cement, a dwie najczê¶ciej wykorzystywane technologie to wypalanie i wyparzanie w parze wodnej.
Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Gipsowe cegie³ki modelarskie czerwone ciemne 1000szt. 1:35, 1:33, 1:32 i inne skale
Ajouté au catalogue: 10.8.2009
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: Dudu¶
Code de produit: DUD35001
Disponibilité: disponible!

€2.73 ou 1800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Dudu¶
Code de produit: DUD35003
Disponibilité: disponible!

€2.73 ou 1800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Dudu¶
Code de produit: DUD35006
Disponibilité: disponible!

€3.11 ou 2000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Dudu¶
Code de produit: DUD35002
Disponibilité: disponible!

€20.79 ou 13500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Dudu¶
Code de produit: DUD35007
Disponibilité: disponible!

€20.79 ou 13500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-D35094
Disponibilité: disponible!

€18.96 ou 12400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam35028
Disponibilité: disponible!

€4.53 ou 2800 pts.

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam87168
Disponibilité: disponible!

€4.53 ou 2800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALSC230
Disponibilité: disponible!

€11.97 ou 7800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALSC232
Disponibilité: disponible!

€10.87 ou 7100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-D35075
Disponibilité: disponible!

€21.24 ou 13800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Vallejo
Code de produit: VALSC229
Disponibilité: disponible!

€11.97 ou 7800 pts.