Academy

Academy 12312 "Hawker Hunter" F.6/FGA.9

"Hawker Hunter" F.6/FGA.9 - Image 1
Échelle: 1:48
Fabricant: Academy
Code de produit: aca12312
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€32.77 ou 21300 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantAcademy
Code de produitaca12312
Poids:0.52 kg
Ean:8809258925330
Échelle1:48
Ajouté au catalogue:23.11.2016
Tags:Hawker-Hunter

Hawker Hunter by³ jednym z najbardziej udanych, a zarazem najbardziej rozpowszechnionych myœliwców w latach 50-tych. Zosta³ zaprojektowany przez brytyjskiego konstruktora sir Sydney`a Camm`a w 1948 roku jako dzienny myœliwiec, nastêpca samolotu Gloster Meteor. Pierwszy prototyp wzniós³ siê w powietrze w lipcu 1951 roku, natomiast pierwsza maszyna z serii produkcyjnej F.1 wesz³a do s³u¿by dok³adnie trzy lata póŸniej. Hunter FGA.9 by³ wersj¹ przystosowan¹ do prowadzenia ataków na cele naziemne, wyposa¿on¹ tak¿e w potê¿niejszy silnik Rolls-Royce Avon 207, zamiast Avon 203 z modelu F.6, a co za tym idzie posiadaj¹c¹ lepsz¹ ³adownoœæ i zasiêg. Zmiany objê³y tak¿e przekonstruowanie i wzmocnienie skrzyde³. Zbudowano ³¹cznie niemal 2000 maszyn Hawker Hunter wszystkich typów, z czego oko³o 700 po wycofaniu ze s³u¿by zosta³o nastêpnie odsprzedanych zagranicznym odbiorcom min. Belgii, Szwecji, Peru czy Indiom. Maszyna Hawker Hunter bra³a udzia³ min. w Kryzysie Sueskim w 1956 roku, w II wojnie kaszmirskiej (1965) oraz w wojnie o niepodleg³oœæ Bangladeszu w 1971 roku. Dane techniczne (wersja Hunter F.6): d³ugoœæ: 14m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 10,26m, wysokoœæ: 4,01m, prêdkoœæ maksymalna: 1150km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 87,4m/s, zasiêg maksymalny ze zbiornikami podwieszanymi: 3060km, pu³ap maksymalny 15240m, uzbrojenie: sta³e-4 dzia³ka ADEN kal.30mm, podwieszane-do 3400 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: "Hawker Hunter" F.6/FGA.9
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 14.6.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 23.11.2016
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:48
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM48206
Disponibilité: disponible!

€3.03 ou 2000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Aires
Code de produit: air4085
Disponibilité: disponible!

€14.12 ou 9200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu48233
Disponibilité: disponible!

€8.03 ou 5000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Master
Code de produit: MAS-AM-48-039
Disponibilité: disponible!

€4.10 ou 2700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduFE970
Disponibilité: disponible!

€6.65 ou 4100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Aires
Code de produit: air4773
Disponibilité: disponible!

€14.12 ou 9200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: SBS Model
Code de produit: SBS-48018
Disponibilité: disponible!

€24.47 ou 15900 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CMQ48357
Disponibilité: disponible!

€7.19 ou 4700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CMQ48358
Disponibilité: disponible!

€8.27 ou 5400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: CMK
Code de produit: CM4387
Disponibilité: disponible!

€14.15 ou 9200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB48550
Disponibilité: disponible!

€6.63 ou 4300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu49969
Disponibilité: disponible!

€18.21 ou 11300 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:48
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx09185
Disponibilité: disponible!

€48.62 ou 31700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD75
Disponibilité: disponible!

€6.23 ou 4100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Plastyk
Code de produit: PLK007
Disponibilité: disponible!

€3.11 ou 2000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD10
Disponibilité: disponible!

€6.23 ou 4100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD75s
Disponibilité: disponible!

€10.09 ou 6600 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx09189
Disponibilité: disponible!

€46.47 ou 30300 pts.

Échelle: 1:144
Fabricant: Mark I Models
Code de produit: MKM14482
Disponibilité: disponible!

€20.01 ou 13000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Plastyk
Code de produit: PLK025
Disponibilité: disponible!

€4.16 ou 2700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Plastyk
Code de produit: PLK038
Disponibilité: disponible!

€4.16 ou 2700 pts.

Échelle: 1:33
Fabricant: WAK
Code de produit: WAK7-8-2016
Disponibilité: disponible!

€11.36 ou 7400 pts.