Arma Hobby

NEW! Arma Hobby 70026 Hurricane Mk I trop Western Desert Limited Edition

Hurricane Mk I trop Western Desert Limited Edition - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70026
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: vendredi, 22.10.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€15.32 ou 10800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantArma Hobby
Code de produitAMH70026
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:17.9.2021
Tags:Hawker-Hurricane
Hawker Hurricane to brytyjski jednoosobowy, jednosilnikowy samolot myœliwski o konstrukcji metalowej z elementami p³óciennymi z okresu II wojny œwiatowej. Dzia³aj¹c na wszystkich frontach podczas II wojny œwiatowej Hawker Hurricane zapracowa³ sobie na miano jednego z najlepszych i najbardziej wszêdobylskich samolotów owego czasu, zarówno w roli myœliwca jak i samolotu szturmowego. Niew¹tpliwie jednak najznamienitsz¹ kart¹ w historii tej maszyny by³o walne przyczynienie siê do odniesienia przez Brytyjczyków zwyciêstwa w Bitwie o Angliê w 1940 roku. Samolot skonstruowany przez Sydney'a Camm'a na zamówienie Ministerstwa Obrony ju¿ w za³o¿eniu mia³ siê staæ g³ówn¹ si³¹ brytyjskiej floty powietrznej. Po raz pierwszy prototyp samolotu napêdzany silnikiem Rolls-Royce Merlin Mk.II, wzniós³ siê w powietrze 6 listopada 1935 roku, pilotowany przez Georga Bulmana. Testy wypad³y znakomicie i szybko zdecydowano siê zamówiæ 600 maszyn, z których pierwsze wesz³y do s³u¿by w 111 dywizjonie RAF w grudniu 1937 roku. W momencie wypowiedzenia przez Wielk¹ Brytaniê wojny hitlerowskim Niemcom 3 wrzeœnia 1939 roku na wyposa¿eniu RAF znajdowa³o siê ju¿ 19 gotowych do walki dywizjonów Hurricane-ów, które swoj¹ karierê wojenn¹ rozpoczê³y od dzia³añ we Francji i Norwegii. W toku wojny powsta³o kilka wersji tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz¹ produkowan¹ seryjnie by³a wersja Mk.I z silnikiem Merlin III. Od 1940 roku do jednostek zaczê³y trafiaæ wersje Mk.II z nowym silnikiem Merlin XX o mocy 1280KM. To ta wersja, jako pierwsza odmiana Hurricane’a, pe³ni³a przede wszystkim zadania szturmowe i wsparcia pola walki. Najlepsz¹ jej odmian¹ by³ Hurricane Mk.IID wykorzystywany min. w kampanii w Afryce Pó³nocnej w 1942 roku. Trzecia wersja to Hurricane Mk.IV z nowym silnikiem Merlin 24/27 o mocy 1620KM. Pe³ni³ s³u¿bê jako maszyna szturmowa uzbrojona w bomby, pociski niekierowane oraz dzia³ka Vickers S do 1944 roku. Produkowana by³a równie¿ odmiana morska (Sea Hurricane), która s³u¿y³a na lotniskowcach oraz na specjalnie przystosowanych statkach handlowych (Sea Hurricane Mk.IA). Dane techniczne (wersja Mk.IIC): d³ugoœæ: 9,84m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,19m, wysokoœæ: 4m, prêdkoœæ maksymalna: 547km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 14,1m/s, zasiêg maksymalny: 965km, pu³ap maksymalny 10970m, uzbrojenie: sta³e-4 dzia³ka Hispano Mk.II kal.20mm, podwieszane-do 460kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Hurricane Mk I trop Western Desert Limited Edition
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

vendredi, 22.10.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021
-
vendredi, 29.10.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 28.10.2021
-
vendredi, 29.10.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
vendredi, 29.10.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 17.9.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB72603
Disponibilité: disponible!

€3.89 ou 2700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduSS654
Disponibilité: disponible!

€9.86 ou 6600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73654
Disponibilité: disponible!

€14.24 ou 9600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu72685
Disponibilité: disponible!

€9.86 ou 6600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB72599
Disponibilité: disponible!

€5 ou 3500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduD72036
Disponibilité: disponible!

€4.19 ou 2800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MH Models
Code de produit: MHM-X72037
Disponibilité: disponible!

€3.12 ou 2200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Profimodeller
Code de produit: PFM-72002
Disponibilité: disponible!

€3.37 ou 2400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Pavla Models
Code de produit: PVV72011
Disponibilité: disponible!

€1.93 ou 1400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB72215
Disponibilité: disponible!

€5 ou 3500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB72193
Disponibilité: disponible!

€3.89 ou 2700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7318
Disponibilité: disponible!

€15 ou 10600 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70025
Disponibilité: disponible!

€16.12 ou 11400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70024
Disponibilité: disponible!

€15.27 ou 10800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70019
Disponibilité: disponible!

€18.77 ou 13200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70023
Disponibilité: disponible!

€15.27 ou 10800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70022
Disponibilité: disponible!

€12.67 ou 8900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu2138
Disponibilité: disponible!

€30.21 ou 20300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx55111
Disponibilité: disponible!

€12.37 ou 8700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx01010A
Disponibilité: disponible!

€9.17 ou 6500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD180s
Disponibilité: disponible!

€9.32 ou 6600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hobby 2000
Code de produit: HBD72001
Disponibilité: disponible!

€15.82 ou 11200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD180
Disponibilité: disponible!

€9.32 ou 6600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hobby 2000
Code de produit: HBD72030
Disponibilité: disponible!

€15.82 ou 11200 pts.