NEW! Arma Hobby 70044 Hurricane Mk II B Trop Model Kit

Hurricane Mk II B Trop Model Kit - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70044
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mardi, 27.7.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€14.55 ou 10300 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantArma Hobby
Code de produitAMH70044
Poids:0.13 kg
Ean:5902734373304
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:1.6.2021
Tags:Hawker-Hurricane
Hawker Hurricane to brytyjski jednoosobowy, jednosilnikowy samolot myœliwski o konstrukcji metalowej z elementami p³óciennymi z okresu II wojny œwiatowej. Dzia³aj¹c na wszystkich frontach podczas II wojny œwiatowej Hawker Hurricane zapracowa³ sobie na miano jednego z najlepszych i najbardziej wszêdobylskich samolotów owego czasu, zarówno w roli myœliwca jak i samolotu szturmowego. Niew¹tpliwie jednak najznamienitsz¹ kart¹ w historii tej maszyny by³o walne przyczynienie siê do odniesienia przez Brytyjczyków zwyciêstwa w Bitwie o Angliê w 1940 roku. Samolot skonstruowany przez Sydney'a Camm'a na zamówienie Ministerstwa Obrony ju¿ w za³o¿eniu mia³ siê staæ g³ówn¹ si³¹ brytyjskiej floty powietrznej. Po raz pierwszy prototyp samolotu napêdzany silnikiem Rolls-Royce Merlin Mk.II, wzniós³ siê w powietrze 6 listopada 1935 roku, pilotowany przez Georga Bulmana. Testy wypad³y znakomicie i szybko zdecydowano siê zamówiæ 600 maszyn, z których pierwsze wesz³y do s³u¿by w 111 dywizjonie RAF w grudniu 1937 roku. W momencie wypowiedzenia przez Wielk¹ Brytaniê wojny hitlerowskim Niemcom 3 wrzeœnia 1939 roku na wyposa¿eniu RAF znajdowa³o siê ju¿ 19 gotowych do walki dywizjonów Hurricane-ów, które swoj¹ karierê wojenn¹ rozpoczê³y od dzia³añ we Francji i Norwegii. W toku wojny powsta³o kilka wersji tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz¹ produkowan¹ seryjnie by³a wersja Mk.I z silnikiem Merlin III. Od 1940 roku do jednostek zaczê³y trafiaæ wersje Mk.II z nowym silnikiem Merlin XX o mocy 1280KM. To ta wersja, jako pierwsza odmiana Hurricane’a, pe³ni³a przede wszystkim zadania szturmowe i wsparcia pola walki. Najlepsz¹ jej odmian¹ by³ Hurricane Mk.IID wykorzystywany min. w kampanii w Afryce Pó³nocnej w 1942 roku. Trzecia wersja to Hurricane Mk.IV z nowym silnikiem Merlin 24/27 o mocy 1620KM. Pe³ni³ s³u¿bê jako maszyna szturmowa uzbrojona w bomby, pociski niekierowane oraz dzia³ka Vickers S do 1944 roku. Produkowana by³a równie¿ odmiana morska (Sea Hurricane), która s³u¿y³a na lotniskowcach oraz na specjalnie przystosowanych statkach handlowych (Sea Hurricane Mk.IA). Dane techniczne (wersja Mk.IIC): d³ugoœæ: 9,84m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,19m, wysokoœæ: 4m, prêdkoœæ maksymalna: 547km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 14,1m/s, zasiêg maksymalny: 965km, pu³ap maksymalny 10970m, uzbrojenie: sta³e-4 dzia³ka Hispano Mk.II kal.20mm, podwieszane-do 460kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Hurricane Mk II B Trop Model Kit
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
mardi, 27.7.2021

plus de 1 pcs.
mercredi, 28.7.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 3.8.2021
-
mercredi, 4.8.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 2.8.2021
-
mardi, 3.8.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 3.8.2021
-
mercredi, 4.8.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 3.8.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 4.8.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 1.6.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7451
Disponibilité: disponible!

€9.87 ou 7000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB72193
Disponibilité: disponible!

€3.89 ou 2700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB72221
Disponibilité: disponible!

€6.72 ou 4700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aires
Code de produit: air7210
Disponibilité: disponible!

€8.95 ou 6300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aires
Code de produit: air7071
Disponibilité: disponible!

€8.95 ou 6300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Pavla Models
Code de produit: PVU72015
Disponibilité: disponible!

€11.33 ou 8000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7166
Disponibilité: sur commande

€12.12 ou 8600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Techmod
Code de produit: tch72023
Disponibilité: disponible!

€4.71 ou 3300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Aber
Code de produit: abeA72010
Disponibilité: disponible!

€5.10 ou 3600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Armory Models Group
Code de produit: ARY-AW72416
Disponibilité: disponible!

€6.09 ou 4300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLMAL7016
Disponibilité: disponible!

€8.01 ou 5700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CM7465
Disponibilité: sur commande

€11.85 ou 8400 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70043
Disponibilité: disponible!

€14.55 ou 10300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70042
Disponibilité: disponible!

€21.30 ou 15000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD208
Disponibilité: disponible!

€5.75 ou 4100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB80216
Disponibilité: disponible!

€6.47 ou 4600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB80215
Disponibilité: disponible!

€5.95 ou 4200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD208s
Disponibilité: disponible!

€9.32 ou 6600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Revell
Code de produit: rev64144
Disponibilité: disponible!

€13.91 ou 9800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: FLY
Code de produit: FLY72044
Disponibilité: disponible!

€17.26 ou 12200 pts.

-13%

Échelle: 1:48
Fabricant: Pmask
Code de produit: PMA-PK48029
Disponibilité: disponible!

€2 €1.75
ou 1400 pts.

Échelle: 1:33
Fabricant: Haliñski
Code de produit: HAL-KA-1-2002
Disponibilité: disponible!

€14.95 ou 10600 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: FLY
Code de produit: FLY32019
Disponibilité: disponible!

€55.81 ou 39400 pts.

Échelle: 1:24
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru02417
Disponibilité: disponible!

€51.59 ou 36400 pts.