Italeri

Italeri 2802 Hurricane Mk.I

Hurricane Mk.I - Image 1
Échelle: 1:48
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita2802
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 8.3.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€31.69 ou 20600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantItaleri
Code de produitita2802
Poids:0.30 kg
Ean:8001283028028
Échelle1:48
Ajouté au catalogue:27.5.2020
Tags:Hawker-Hurricane
Hawker Hurricane to brytyjski jednoosobowy, jednosilnikowy samolot myœliwski o konstrukcji metalowej z elementami p³óciennymi z okresu II wojny œwiatowej. Dzia³aj¹c na wszystkich frontach podczas II wojny œwiatowej Hawker Hurricane zapracowa³ sobie na miano jednego z najlepszych i najbardziej wszêdobylskich samolotów owego czasu, zarówno w roli myœliwca jak i samolotu szturmowego. Niew¹tpliwie jednak najznamienitsz¹ kart¹ w historii tej maszyny by³o walne przyczynienie siê do odniesienia przez Brytyjczyków zwyciêstwa w Bitwie o Angliê w 1940 roku. Samolot skonstruowany przez Sydney'a Camm'a na zamówienie Ministerstwa Obrony ju¿ w za³o¿eniu mia³ siê staæ g³ówn¹ si³¹ brytyjskiej floty powietrznej. Po raz pierwszy prototyp samolotu napêdzany silnikiem Rolls-Royce Merlin Mk.II, wzniós³ siê w powietrze 6 listopada 1935 roku, pilotowany przez Georga Bulmana. Testy wypad³y znakomicie i szybko zdecydowano siê zamówiæ 600 maszyn, z których pierwsze wesz³y do s³u¿by w 111 dywizjonie RAF w grudniu 1937 roku. W momencie wypowiedzenia przez Wielk¹ Brytaniê wojny hitlerowskim Niemcom 3 wrzeœnia 1939 roku na wyposa¿eniu RAF znajdowa³o siê ju¿ 19 gotowych do walki dywizjonów Hurricane-ów, które swoj¹ karierê wojenn¹ rozpoczê³y od dzia³añ we Francji i Norwegii. W toku wojny powsta³o kilka wersji tego bardzo udanego samolotu. Pierwsz¹ produkowan¹ seryjnie by³a wersja Mk.I z silnikiem Merlin III. Od 1940 roku do jednostek zaczê³y trafiaæ wersje Mk.II z nowym silnikiem Merlin XX o mocy 1280KM. To ta wersja, jako pierwsza odmiana Hurricane’a, pe³ni³a przede wszystkim zadania szturmowe i wsparcia pola walki. Najlepsz¹ jej odmian¹ by³ Hurricane Mk.IID wykorzystywany min. w kampanii w Afryce Pó³nocnej w 1942 roku. Trzecia wersja to Hurricane Mk.IV z nowym silnikiem Merlin 24/27 o mocy 1620KM. Pe³ni³ s³u¿bê jako maszyna szturmowa uzbrojona w bomby, pociski niekierowane oraz dzia³ka Vickers S do 1944 roku. Produkowana by³a równie¿ odmiana morska (Sea Hurricane), która s³u¿y³a na lotniskowcach oraz na specjalnie przystosowanych statkach handlowych (Sea Hurricane Mk.IA). Dane techniczne (wersja Mk.IIC): d³ugoœæ: 9,84m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,19m, wysokoœæ: 4m, prêdkoœæ maksymalna: 547km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 14,1m/s, zasiêg maksymalny: 965km, pu³ap maksymalny 10970m, uzbrojenie: sta³e-4 dzia³ka Hispano Mk.II kal.20mm, podwieszane-do 460kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Hurricane Mk.I
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 4 pcs.
lundi, 8.3.2021

plus de 4 pcs.
mercredi, 10.3.2021

GLS

1 - 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

plus de 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 16.3.2021
-
mercredi, 17.3.2021

UPS

1 - 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 12.3.2021
-
lundi, 15.3.2021

plus de 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 16.3.2021
-
mercredi, 17.3.2021

DHL

1 - 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 15.3.2021

plus de 4 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 17.3.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 27.5.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:48
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM48340
Disponibilité: disponible!

€3.03 ou 2000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB48423
Disponibilité: disponible!

€4.94 ou 3200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB48446
Disponibilité: disponible!

€8.83 ou 5800 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Part
Code de produit: PRT-S48-158
Disponibilité: disponible!

€7.33 ou 4800 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu49631
Disponibilité: disponible!

€10.37 ou 6400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB48444
Disponibilité: disponible!

€4.94 ou 3200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB48445
Disponibilité: disponible!

€4.94 ou 3200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Aires
Code de produit: air4543
Disponibilité: disponible!

€14.12 ou 9200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Aires
Code de produit: air4542
Disponibilité: disponible!

€10.60 ou 6900 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduEX260
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB48436
Disponibilité: disponible!

€6.63 ou 4300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduEX346
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€6.65 ou 4100 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:48
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita2768
Disponibilité: disponible!

€32.77 ou 21300 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Pmask
Code de produit: PMA-PK48029
Disponibilité: disponible!

€2.17 ou 1400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hobby 2000
Code de produit: HBD72030
Disponibilité: disponible!

€17.13 ou 11200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70025
Disponibilité: disponible!

€14.50 ou 9400 pts.

Échelle: 1:24
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx14002V
Disponibilité: disponible!

€65.81 ou 42900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx55111
Disponibilité: disponible!

€11.79 ou 7700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Airfix
Code de produit: afx01010A
Disponibilité: disponible!

€8.88 ou 5800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70020
Disponibilité: disponible!

€12.43 ou 8100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Arma Hobby
Code de produit: AMH70019
Disponibilité: disponible!

€18.45 ou 12000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: MisterCraft
Code de produit: mscD180
Disponibilité: disponible!

€10.09 ou 6600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Revell
Code de produit: rev05691
Disponibilité: disponible!

€45.93 ou 29900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hobby 2000
Code de produit: HBD72001
Disponibilité: disponible!

€17.13 ou 11200 pts.