Kinetic

NEW! Kinetic 48078 IA 58 Pucará

IA 58 Pucará - Image 1
Échelle: 1:48
Fabricant: Kinetic
Code de produit: KIN48078
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 15.4.2021
€56.14 -5% €53.19 ou 36600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantKinetic
Code de produitKIN48078
Poids:0.52 kg
Ean:9588838161434
Échelle1:48
Ajouté au catalogue:1.4.2021
Tags:FMA-IA-58-Pucara
FMA IA-58 Pucara to argentyñski, dwusilnikowy samolot szturmowy i przeciwpartyzancki w uk³adzie dolnop³ata o konstrukcji metalowej. Pocz¹tki IA 58 Pucara siêgaj¹ po³owy lat 60. Pierwszy lot prototypu AX-2 Delfin, napêdzanego dwoma silnikami turboœmig³owymi Garett TPE331-U-303, odby³ siê 20 sierpnia 1969 r. Nastêpne samoloty prototypowe wyposa¿ano w silniki produkcji francuskiej Turbo Meca Astazou XVIG. Pucara mo¿e operowaæ z lotnisk gruntowych przy jednoczeœnie bardzo ma³ej obs³udze naziemnej. Za³o¿enia te sprawdzi³y siê podczas wojny o wyspy z archipelagu Falklandów w 1982 r. Samolot mo¿e lataæ w nocy, lecz z powodu braku zaawansowanego systemu celowniczego mo¿liwoœci bojowe drastycznie spadaj¹. Pierwszy lot samolotu serii produkcyjnej (IA 58A) odby³ siê 8 listopada 1974 r. Dostawy dla Si³ Powietrznych Argentyny rozpoczêto rok póŸniej. IA 58A uzbrojony jest w dwa dzia³ka Hispano HS804 kalibru 20 mm z 270 pociskami na dzia³ko, cztery karabiny maszynowe FN Browning kalibru 7,62 mm z 900 pociskami na karabin. Dodatkowe uzbrojenie, w tym bomby klasyczne, zbiorniki napalmowe, zasobniki rakiet niekierowanych kalibru 70 mm, zasobniki z dzia³kami oraz dodatkowe zbiorniki paliwa. W modelu IA 58B zamontowano now¹ awionikê oraz dwa dzia³ka kalibru 30 mm (zamiast 20 mm). Pierwszy lot prototypu odby³ siê 15 maja 1979 r. Samolot nie wprowadzono do produkcji. IA 58C to wersja jednomiejscowa uzbrojona w 30 mm dzia³ko DEFA553, mog¹ca przenosiæ rakiety powietrze-powietrze Magic 2, powietrze-woda Martin Pescador. Zmodernizowana awionika obejmuje wyœwietlacz przezierny HUD, komputer balistyczny, system nawigacji VLF, system identyfikacji IFF. Niektóre IA 58A przebudowano do IA 58C. IA 58 eksportowano do Urugwaju i Kolumbii. Dane techniczne: d³ugoœæ: 14,25m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 14,4m, wysokoœæ: 5,36m, prêdkoœæ maksymalna: 520km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 18m/s, pu³ap praktyczny: 1000m, zasiêg maksymalny: 1360km.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: IA 58 Pucará
Ajouté au catalogue: 1.4.2021
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:48
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-48-0277
Disponibilité: sur commande

€10.87 ou 7100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Tally HO!
Code de produit: TLHS48-009
Disponibilité: disponible!

€4.80 ou 3100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu49009
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Fabricant: Aber
Code de produit: abeR-01
Disponibilité: disponible!

€4.53 ou 3000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Aires
Code de produit: air4300
Disponibilité: disponible!

€10.60 ou 6900 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Quickboost
Code de produit: QUB48165
Disponibilité: disponible!

€3.83 ou 2500 pts.