JSC

JSC 067 Japoñski niszczyciel SHIMAKAZE

Japoñski niszczyciel SHIMAKAZE - Image 1
Échelle: 1:400
Fabricant: JSC
Code de produit: JSC067
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: vendredi, 30.7.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€2.27 ou 1600 pts.

Contient 8.00% de la TVA

Informations de base

FabricantJSC
Code de produitJSC067
Poids:0.05 kg
Échelle1:400
Ajouté au catalogue:30.4.2015
Tags:Japanese-destroyer-Shimakaze

Shimakaze by³ japoñskim niszczycielem pod którego stêpkê po³o¿ono w 1941 r., wodowano w lipcu 1942 r., a wcielono do s³u¿by w Japoñskiej Cesarskiej Marynarce Wojennej w maju 1943 roku. D³ugo¶æ okrêtu w chwili wodowania wynosi³a 125  m, szeroko¶æ 11,2 m, a faktyczna wyporno¶æ pe³na – a¿ 3.050 ton. Prêdko¶æ maksymalna niszczyciela Shimakaze dochodzi³a do 39 wêz³ów! G³ówne uzbrojenie w momencie wodowania stanowi³o 6 dzia³ 127 mm w trzech podwójnych wie¿ach, a uzbrojenie dodatkowe to 6 dzia³ek 25 mm, miotacze bomb g³êbinowych oraz piêtna¶cie wyrzutni torpedowych kal. 610 mm!

Shimakaze by³ jedynym z planowanej serii siedemnastu okrêtów tego typu. Niszczyciel zosta³ zamówiony w ramach programu rozbudowy floty z 1939 roku. Powsta³ w oparciu o okrêty typu Kagero, przy czym wyd³u¿ono kad³ub oraz zastosowano zupe³nie now± si³owniê turboparow±. Po³o¿no te¿ du¿y nacisk na jak najsilniejsze uzbrojenie torpedowe. W efekcie powsta³ okrêt o bardzo wysokiej prêdko¶ci, silnie uzbrojony oraz o ogólnej wysokiej warto¶ci bojowej. Pomimo tych sporych zalet z budowy dalszych jednostek tego typu zrezygnowano w 1942 roku z powodu wysokich kosztów budowy okrêtu oraz problemów z si³owni±, które pojawi³y siê ju¿ w toku budowy. Niszczyciel Shimakaze rozpocz±³ swój szlak bojowy w okresie II wojny ¶wiatowej od os³ony odwroty japoñskich ¿o³nierzy z Kiski na Aleutach na prze³omie lipca i sierpnia 1943 roku. W 1944 roku wzi±³ udzia³ zarówno w bitwie na Morzu Filipiñskim, jak i w Zatoce Leyte, gdzie odniós³ niewielkie uszkodzenia. Niszczyciel Shimakaze zosta³ zatopiony 11 listopada 1944 roku w wyniku ataków amerykañskiego lotnictwa pok³adowego.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Japoñski niszczyciel SHIMAKAZE
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

vendredi, 30.7.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 5.8.2021
-
vendredi, 6.8.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 5.8.2021
-
vendredi, 6.8.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
vendredi, 6.8.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
jeudi, 5.8.2021
-
vendredi, 6.8.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 30.4.2015
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:350
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: has40029
Disponibilité: disponible!

€49.61 ou 35000 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm460468
Disponibilité: disponible!

€63.75 ou 45000 pts.

Échelle: 1:350
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm460444
Disponibilité: disponible!

€63.75 ou 45000 pts.

-8%

Échelle: 1:700
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam31460
Disponibilité: disponible!

€28.64 €26.30
ou 19200 pts.

-8%

Échelle: 1:700
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam25417
Disponibilité: disponible!

€145.07 €133.35
ou 97500 pts.