Betexa

Betexa 262 Karlstejn

Karlstejn - Image 1
Échelle: 1:350
Fabricant: Betexa
Code de produit: BET262
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 6.12.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€3.89 ou 2800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantBetexa
Code de produitBET262
Poids:0.15 kg
Ean:8590632002623
Échelle1:350
Ajouté au catalogue:18.4.2013
Tags:Castle-Karlstejn

BETEXA 262 Karlstejn

Prosty model kartonowego zamku do sklejania

 

 

 

Zamek Karlstejn jest jedn± z najs³ynniejszych warowni czeskich, czêsto wykorzystywanym jako symbol Królestwa Czech, a w powszechnej opinii jest postrzegany jako jedne z najpiêkniejszych europejskich zamków. Zosta³ wzniesiony w pó¼nym ¶redniowieczu przez króla Czech i cesarza Rzeszy Niemieckiej Karola IV Luksemburczyka w latach 1348-1365 w stylu gotyckim. Niemal od samego pocz±tku by³ przewidziany jako miejsce przechowywania relikwii ¶wiêtych bliskich Karolowi IV oraz klejnotów koronnych, jak równie¿ insygniów w³adzy królewskiej i cesarskiej. W czasach Karola IV by³ równie¿ rezydencj± w³adcy, oddalon± jedynie o jeden dzieñ drogi od sto³ecznej Pragi. Jednym z najcenniejszych obiektów, które znajduj± siê w kompleksie zamkowym jest Wielka Wie¿a, w której znajduje siê z kolei Kaplica ¦wiêtego Krzy¿a z przebogatym wystrojem wnêtrza, przypominaj±c± rozwi±zania bizantyjskie i bogat± polichromi±. Na wystrój kaplicy sk³ada siê równie¿ ok. 2200 szlifowanych kamieni oraz 129 obrazów mistrza Teodoryka –najwybitniejszego chyba malarza czeskich pó¼nego ¶redniowiecza. To w niej równie¿ by³y z³o¿one najcenniejsze relikwie i insygnia w³adzy.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Karlstejn
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 6.12.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
jeudi, 9.12.2021
-
vendredi, 10.12.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
vendredi, 10.12.2021
-
mardi, 14.12.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
lundi, 13.12.2021
-
vendredi, 17.12.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 18.4.2013
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Échelle: 1:350
Fabricant: Betexa
Code de produit: BET290
Disponibilité: disponible!

€7.76 ou 5600 pts.