Betexa

DISCONTINUED Betexa 291 Katedra ¶wiêtego Wita w Pradze

Katedra ¶wiêtego Wita w Pradze - Image 1
Échelle: 1:350
Fabricant: Betexa
Code de produit: BET291
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 14.6.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€8.62 ou 5600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantBetexa
Code de produitBET291
Poids:0.12 kg
Ean:8590632002913
Échelle1:350
Ajouté au catalogue:13.3.2012
Tags:Church

Stopieñ trudno¶ci: ¶redni
Ilo¶æ czê¶ci: 100
Ilo¶æ arkuszy z czê¶ciami i opisem: 18

wielko¶æ modelu po sklejeniu:

 • d³ugo¶æ: 400mm
 • szeroko¶æ: 300mm
 • wysoko¶æ: 250mm

Katedra ¶w. Wita w Pradze (pe³na nazwa: Archikatedra ¦wiêtych Wita, Wac³awa i Wojciecha w Pradze) to jedna z najwa¿niejszych ¶wi±tyñ katolickich na terenie Czech. Obiekt jest w chwili obecnej siedzib± arcybiskupów praskich oraz prymasa czeskiego. Jest ulokowany na terenie Hradczan. Pierwsze wzmianki o obiekcie sakralnym  znajduj±cym siê na terenie dzisiejszej katedry s± datowane ju¿ na rok ok. 925, kiedy to na Hradczanach by³a wzniesiona preromañska rotunda. ¦wi±tynia w 973 r. sta³a siê katedr±. W XI wieku budowla preromañska zosta³a zburzona, a na jej miejsce powsta³a katedra wzniesiona w stylu romañskim. Warto dodaæ, ¿e ta nowa ¶wi±tynia by³a ¶wiadkiem pierwszej w historii Czech koronacji królewskiej w 1085 roku. W XIV wieku, kiedy biskupstwo praskie, sta³o siê arcybiskupstwem zapad³a decyzja o przebudowie ¶wi±tyni w stylu gotyckim. Prace trwa³y w latach 1344-1385. W efekcie powsta³a osza³amiaj±ca budowla w stylu gotyckim, która powa¿niejsze zmiany przesz³a dopiero w latach 1870-1929 w duchu neogotyckim. Obecnie przyjmuje siê, ¿e  Katedra ¶w. Wita w Pradze to jeden z najcenniejszych i najbardziej warto¶ciowych zabytków gotyckich i neogotyckich w Europie ¦rodkowej i Wschodniej. By³a równie¿ historycznym ko¶cio³em grzebalnym królów czeskich. Jej rolê w dziejach pañstwa i ko¶cio³a katolickiego w Czechach mo¿na przyrównaæ do Katedry Wawelskiej w Krakowie.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Katedra ¶wiêtego Wita w Pradze
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 14.6.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 21.6.2021

Poste - lettre recommandée


Délai de livraison prévu:
vendredi, 18.6.2021
-
lundi, 21.6.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 13.3.2012
Disponibilité actuelle: disponible!
 • produit disponible
 • produit indisponible
 • produit disponible sur commande
 • approvisionnement
 • manque
 • 1 unité
 • 2 unités
 • 3-5 unités
 • 6-10 unités
 • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?