Sword

Sword 72125 Ki-102a Randy and I-Go rockets

Ki-102a Randy and I-Go rockets - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: Sword
Code de produit: swo72125
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 1.3.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€24.12 ou 15700 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantSword
Code de produitswo72125
Poids:0.17 kg
Ean:8592977721252
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:20.8.2019
Tags:Japan-Army-Type-KI102

Kawasaki Ki-102 by³ japoñskim samolotem szturmowym i ciê¿kim my¶liwcem w uk³adzie dolnop³ata z okresu II wojny ¶wiatowej. Napêd zapewnia³y dwa silniki Mitsubishi Ha-112-II o mocy 1500 KM ka¿dy. Oblot protypu mia³ miejsce w 1944 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1944-1945 koñcz±c siê wytworzeniem ok. 240 egzemplarzy tego samolotu. Uzbrojenie pok³adowe – w wersji podstawowej – sk³ada³o siê dzia³ka Ho.401 kal. 57 mm, dwóch dzia³ek Ho-5 kal. 20 mm oraz pojedynczego karabinu maszynowego kal. 12,7 mm. Uzbrojenie to zmienia³o siê jednak znacz±co zale¿nie od wersji samolotu. Kawasaki Ki-102  mia³ równie¿ ud¼wig bomb do 500 kilogramów.

Kawasaki Ki-102 powsta³ jako rozwiniêcie samolotu Ki-96 w celu zast±pienia w linii maszyny Ki-45 Toryu. Nowa maszyna cechowa³a siê sporym zasiêgiem dzia³ania, niez³ymi osi±gami, ale ustêpowa³a pod wzglêdem prêdko¶ci maksymalnej takim maszynom jak P-51 Mustang czy P-38 Lightning. W toku produkcji seryjnej powsta³y trzy g³ówne wersje samolotu Kawasaki Ki-102. Pierwsza z nich nosi³a oznaczenie Ki-102a i by³a ciê¿kim, dziennym my¶liwcem. Druga, o oznaczeniu Ki-102b, by³± wersj± szturmow± która zosta³a wyprodukowana w najwiêkszej liczbie egzemplarzy. Ostatni± produkowan± seryjnie wersj± by³ Ki-102c, czyli my¶liwiec nocny. Maszyny Kawasaki Ki-102 wziê³y ograniczony udzia³ w dzia³aniach wojennych za wyj±tkiem dzia³añ w rejonie wyspy Okinawa w 1945 roku, kiedy to zosta³y u¿yte na szersz± skalê.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Ki-102a Randy and I-Go rockets
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

lundi, 1.3.2021

GLS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 5.3.2021
-
lundi, 8.3.2021

UPS


Délai de livraison prévu:
vendredi, 5.3.2021
-
lundi, 8.3.2021

DHL


Délai de livraison prévu:
lundi, 8.3.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 20.8.2019
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM72291
Disponibilité: disponible sur commande sous 5-10 jours ouvrables

€3.03 ou 2000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Yahu Models
Code de produit: YM-S7215
Disponibilité: disponible!

€2.92 ou 1900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Tally HO!
Code de produit: TLHS72-009
Disponibilité: disponible!

€4.02 ou 2600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduSS582
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduSS581
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Yahu Models
Code de produit: YM-S7213
Disponibilité: disponible!

€2.92 ou 1900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Yahu Models
Code de produit: YM-S7214
Disponibilité: disponible!

€2.92 ou 1900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF72097
Disponibilité: disponible!

€24.47 ou 15900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73001
Disponibilité: disponible!

€8.03 ou 5000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73008
Disponibilité: disponible!

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Yahu Models
Code de produit: YM-S7217
Disponibilité: disponible!

€2.92 ou 1900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Tally HO!
Code de produit: TLHE72-005
Disponibilité: disponible!

€4.80 ou 3100 pts.