Academy

Academy 13251 Korean Tank Crew Figure Set

Korean Tank Crew Figure Set - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Academy
Code de produit: aca13251
Disponibilité actuelle: indisponible
Disponible pour la dernière fois: 16.5.2021
€7.58 ou 5400 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantAcademy
Code de produitaca13251
Poids:0.07 kg
Ean:603550013690
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:16.12.2006
Tags:Korean-Modern-Tank-Crew

Si³y zbrojne Korei Po³udniowej (ang. Republic of Korea Army, w skrócie: ROK Army) licz± obecnie ok. 464.000 ¿o³nierzy. Rekruci, którzy trafiaj± do tej armii, odbywaj± 21-miesieczn± s³u¿bê zasadnicz±, a poborem s± objêci mê¿czy¼ni w wieku 18-35 lat. Obecnie armia Korei Po³udniowej jest podzielona na trzy wielkie jednostki operacyjne: Pierwsz± Armiê, Trzeci± Armiê oraz Drugie Dowództwo Operacyjne. Jednym z najwa¿niejszych komponentów tych si³ zbrojnych s± jego si³y pancerne, które w 2017-2018 roku sk³ada³y siê z 7 dywizji zmechanizowanych, w których ogromn± rolê odgrywaj± czo³gi. Najczê¶ciej po³udniowokoreañska dywizja zmechanizowana posiada trzy brygady piechoty zmechanizowanej. W sk³ad jednej takiej brygady wchodzi od 1 do 2 batalionów czo³gów. Wyj±tek stanowi 30. Dywizja Piechoty Zmechanizowanej, które struktura w daleki sposób odbiega od wzorcowej. Warto dodaæ, ¿e po³udniowokoreañski korpus pancerny posiada obecnie wozy przede wszystkim wozy rodzimej konstrukcji: K1/K1A1, ale te¿ bardzo nowoczesne K2 Black Panther. Ci±gle jednak w linii pozostaj± czo³gi M48 ró¿nych wersji oraz proradzieckie T-80U i T-80UK. Szacuje siê, ¿e ROK Army posiada na stanie od 2400 do 2500 czo³gów. Warto dodaæ, ¿e w ROK Army k³adzie siê wielki nacisk na szkolenie czo³gistów, które nierzadko jest bardzo rygorystyczne i surowe.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Korean Tank Crew Figure Set
Ajouté au catalogue: 16.12.2006
Disponibilité actuelle: indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Aber
Code de produit: abe35A021
Disponibilité: disponible!

€6.57 ou 4600 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: DEF Model
Code de produit: DEF-DF35016
Disponibilité: disponible!

€27.28 ou 19200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Valkyrie Miniatures
Code de produit: VLK-35023
Disponibilité: disponible!

€30.75 ou 21700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: DEF Model
Code de produit: DEF-DF35013
Disponibilité: disponible!

€15.32 ou 10800 pts.