Hobby Boss

NEW! Hobby Boss 84414 Last Consultation

Last Consultation - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB84414
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: lundi, 1.3.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€8.59 ou 5600 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantHobby Boss
Code de produitHBB84414
Poids:0.10 kg
Ean:6939319244147
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:11.1.2021
Tags:German-World-War-II-Officers

Pomimo przegranej w I wojnie ¶wiatowej, niemiecki korpus oficerski w okresie miêdzywojennym nadal postrzega³ g³ówny ¶rodek do zwyciêstwa w przysz³ej wojnie w operacji ofensywnej. Wyci±gn±³ zatem inne do¶wiadczenia z Wielkiej Wojny, ani¿eli jego francuski odpowiednik. Bazuj±c na do¶wiadczeniach z lat 1914-1918, miêdzy innymi na taktyce infiltracji stosowanej przez oddzia³y Stosstruppen, ale te¿ dostrzegaj±c intensywny rozwój lotnictwa i broni pancernej, czê¶æ niemieckiego korpusu oficerskiego (np. gen. Heinz Guderian) opracowa³a teoretyczne za³o¿enia tzw. wojny b³yskawicznej (niem. Blitzkrieg), czyli d±¿enie do powalenia przeciwnika jedn±, decyduj±c± operacj± ofensywn± prowadzon± w mo¿liwie krótkim czasie i przy maksymalnym natê¿eniu si³ i ¶rodków. Pod³ug tej ofensywnej doktryny wojny by³ te¿ szkolony niemiecki korpus oficerski w latach 30. XX wieku oraz w toku wojny ¶wiatowej. Warto te¿ dodaæ, ¿e niemieccy oficerowie niemal wszystkich szczebli w toku II wojny ¶wiatowej stosowali zasadê tzw. dowodzenia przez zadania (niem. Auftragstaktik), czyli nakre¶lali swym podw³adnym zadanie do osi±gniêcia oraz si³y jakimi dysponowali, natomiast wykonanie zadania pozostwiali ca³kowicie w ich gestii. Taki model dowodzenia, opieraj±cy siê na bardzo dobrze i jednolicie wyszkolonych oficerach, prowadzi³ do tego, ¿e armia niemiecka by³a wysoce elastyczna w dzia³aniu i potrafi³± reagowaæ szybciej na ró¿nych szczebalch, ani¿eli ich przeciwnicy (np. armia francuska w toku kampanii z 1940 r. czy armia sowiecka z 1941 r.). System ten zda³ egzamin (zw³aszcza na ni¿szych szczeblach) w toku ca³ej II wojny ¶wiatowej. Warto te¿ dodaæ, ¿e w niemieckim korpusie oficerskim z okresu II wojny ¶wiatowej s³u¿y³o wielu nieprzeciêtnych dowódców, miêdzy innymi: Erich von Manstein, Heinz Guderian, Erwin Rommel czy Walter Model.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Last Consultation
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
lundi, 1.3.2021

plus de 1 pcs.
mardi, 2.3.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 5.3.2021
-
lundi, 8.3.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 8.3.2021
-
mardi, 9.3.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 5.3.2021
-
lundi, 8.3.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 8.3.2021
-
mardi, 9.3.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 8.3.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 9.3.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 11.1.2021
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM388
Disponibilité: disponible!

€19.79 ou 12900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Mantis Miniatures
Code de produit: MAN-MAC03
Disponibilité: disponible!

€18.21 ou 11900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Weikert Decals
Code de produit: WEI-DEC225
Disponibilité: disponible!

€5.26 ou 3400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Weikert Decals
Code de produit: WEI-DEC217
Disponibilité: disponible!

€5.26 ou 3400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Weikert Decals
Code de produit: WEI-DEC226
Disponibilité: sur commande

€5.26 ou 3400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Weikert Decals
Code de produit: WEI-DEC218
Disponibilité: sur commande

€5.26 ou 3400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: MiniArt
Code de produit: mna35586
Disponibilité: disponible!

€13.32 ou 8700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Asuka model
Code de produit: ASU-35-L30
Disponibilité: disponible!

€14.93 ou 9700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLM418
Disponibilité: disponible!

€10.17 ou 6600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Asuka model
Code de produit: ASU-35-L39
Disponibilité: disponible!

€14.93 ou 9700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Asuka model
Code de produit: ASU-35-002
Disponibilité: disponible!

€14.93 ou 9700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Asuka model
Code de produit: ASU-35-L29
Disponibilité: disponible!

€14.93 ou 9700 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB84406
Disponibilité: disponible!

€8.59 ou 5600 pts.

-5%

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam35298
Disponibilité: disponible!

€15.90 €15.08
ou 9900 pts.

-5%

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam25154
Disponibilité: disponible!

€16.13 €15.31
ou 10000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Master Box
Code de produit: mbx35162
Disponibilité: disponible!

€13.88 ou 9000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Corpus
Code de produit: CRP-35016
Disponibilité: disponible!

€25.30 ou 16500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Corpus
Code de produit: CRP-35014
Disponibilité: disponible!

€13.26 ou 8600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Corpus
Code de produit: CRP-35004
Disponibilité: disponible!

€13.26 ou 8600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Corpus
Code de produit: CRP-35003
Disponibilité: disponible!

€13.26 ou 8600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: The Bodi Miniatures
Code de produit: TBM-35003
Disponibilité: disponible!

€14.04 ou 9200 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: ICM
Code de produit: icm35644
Disponibilité: disponible!

€10.60 ou 6900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Corpus
Code de produit: CRP-35019
Disponibilité: disponible!

€12.81 ou 8300 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Master Box
Code de produit: mbx35212
Disponibilité: disponible!

€11.89 ou 7800 pts.