Meng Model

Meng Model LS011 Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force

Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force - Image 1
Échelle: 1:48
Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-LS011
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: vendredi, 7.5.2021
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€60.17 ou 39200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantMeng Model
Code de produitMNG-LS011
Poids:0.60 kg
Ean:4897038552467
Échelle1:48
Ajouté au catalogue:30.7.2020
Tags:Lockheed-Martin-F-35-Lightning-II
Lockheed Martin F-35 Lightning II (ang. b³yskawica) to jednomiejscowy, jednosilnikowy myœliwiec wielozadaniowy zbudowany przez Lockheed Martin jako maszyna V generacji, która ma spe³niaæ potrzeby USAAF, US Navy, US Army oraz US Marine Corps. Pierwotnie maszyna nosi³a oznaczenie X-35 JSF, ale w 2006 roku zmieniono je na F-35 Lightning II. Pomimo faktu, ¿e g³ównym odbiorc¹ bêdzie rz¹d USA to jednak projekt jest wspó³finansowany tak¿e przez inne pañstwa, zw³aszcza Wielk¹ Brytaniê, W³ochy oraz Holandiê. G³ówni wykonawcy to koncerny: Lockheed Martin, Northrop Grumman oraz BAE Systems. Nadrzêdnym celem jaki przyœwieca idei JSF jest stworzenie maszyny uniwersalnej, produkowanej dla wszystkich rodzajów si³ zbrojnych, co pozwoli na daleko id¹c¹ standaryzacjê czêœci zamiennych oraz znaczne obni¿enie kosztów. Finalnie maj¹ powstaæ trzy wersje F-35 (A, B oraz C), które w ponad trzech czwartych bêd¹ posiadaæ identyczne elementy. G³ówne zadanie F-35 wszystkich wersji to atak na cele l¹dowe, pe³nienie zadañ samolotu pola walki, walka powietrzna oraz walka elektroniczna. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ F-35 jest tworzony z myœl¹ o konfliktach o ma³ym natê¿eniu, w przeciwieñstwie do swego wiêkszego „krewniaka” F-22. Co nie zmienia faktu, i¿ dziêki zastosowanej jednostce napêdowej (silniki Pratt-Whitney F135), awionice oraz w³asnoœciom Stealth jest to jeden z najnowoczeœniejszych samolotów wielozadaniowych œwiata. Pierwszy seryjny F-35 powsta³ w lutym 2006 roku. Do chwili obecnej (2013) powsta³y 63 samoloty tego typu. Dane techniczne (wersja F-35A): Prêdkoœæ maksymalna: 1930 km/h, pu³ap maksymalny 18288 m, zasiêg maksymalny: 2220 km, uzbrojenie: sta³e-jedno czterolufowe dzia³ko General Dynamics GAU-22/A kal.25mm, podwieszane-do 8100 kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Lockheed Martin F-35A Lightning II Royal Netherlands Air Force
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
vendredi, 7.5.2021

plus de 1 pcs.
lundi, 10.5.2021

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 13.5.2021
-
vendredi, 14.5.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 14.5.2021
-
lundi, 17.5.2021

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 13.5.2021
-
vendredi, 14.5.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 14.5.2021
-
lundi, 17.5.2021

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 14.5.2021

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
lundi, 17.5.2021

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 30.7.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduFE865
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€5.94 ou 3700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduEX567
Disponibilité: disponible!

€8.03 ou 5000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu49864
Disponibilité: disponible!

€16.16 ou 10000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduFE864
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€10.37 ou 6400 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduBIG49186
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€25.32 ou 15700 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Armory Models Group
Code de produit: ARY-AW48302
Disponibilité: sur commande

€9.23 ou 6000 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Dream Model
Code de produit: DMO-DM2033
Disponibilité: disponible!

€37.60 ou 24500 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Legend
Code de produit: LEG-LF4049
Disponibilité: sur commande

€8.43 ou 5500 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Dream Model
Code de produit: DMO-DM2031
Disponibilité: disponible!

€37.60 ou 24500 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: RES/KIT
Code de produit: RSK-48-0119
Disponibilité: disponible!

€10.87 ou 7100 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Plus Model
Code de produit: PLMAL4064
Disponibilité: disponible!

€10.04 ou 6500 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Armory Models Group
Code de produit: ARY-AW48305
Disponibilité: disponible!

€8.78 ou 5700 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:48
Fabricant: Meng Model
Code de produit: MNG-LS007
Disponibilité: disponible!

€57.21 ou 37300 pts.

Échelle: n/a
Fabricant: Lion Roar
Code de produit: LRO-GQ001
Disponibilité: disponible!

€4.96 ou 3200 pts.

Échelle: 1:32
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita2506
Disponibilité: disponible!

€98.32 ou 64000 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasE42
Disponibilité: disponible!

€29.81 ou 19400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Revell
Code de produit: rev03868
Disponibilité: disponible!

€27.39 ou 17800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita1409
Disponibilité: disponible!

€25.54 ou 16600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Academy
Code de produit: aca12561
Disponibilité: disponible!

€30.08 ou 19600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Academy
Code de produit: aca12569
Disponibilité: disponible!

€30.89 ou 20100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita1425
Disponibilité: disponible!

€34.11 ou 22200 pts.

Échelle: 1:48
Fabricant: Kittyhawk
Code de produit: KIT80132
Disponibilité: disponible!

€67.42 ou 43900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Hasegawa
Code de produit: hasE46
Disponibilité: disponible!

€31.96 ou 20800 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Fujimi
Code de produit: fjm722962
Disponibilité: disponible!

€48.35 ou 31500 pts.