Academy

Academy 13266 M-113 Vietnam Version

M-113 Vietnam Version - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Academy
Code de produit: aca13266
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 20.9.2020
€33.04 ou 21500 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantAcademy
Code de produitaca13266
Poids:0.60 kg
Ean:603550013898
Échelle1:35
Taille13,9 x 7,7cm
PeintureOlive Drab, Black, White, Olive Drab, Rust, Orange, Sky, Gun Metal, Silver.
Ajouté au catalogue:30.10.2004
Tags:M113


- dok³adnie odwzorowane przedzia³y za³ogi i silnika
- do wyboru elastyczna g±sienica jednoczê¶ciowa lub z³o¿ona z osobnych czê¶ci
- zawiera 5 figurek za³ogi
- róznorodne rodzaje uzbrojenia i innych akcesoriów

M113 wraz z wersjami rozwojowymi bêd±c produkowanym przez ponad 30 lat, d³u¿ej ni¿ jakikolwiek inny pancerny pojazd wojskowy, wszed³ do s³u¿by w armiach ponad 50 pañstw na ca³ym ¶wiecie. Firma FMC i wykonawcy na licencji wyprodukowali ³±cznie ponad 40000 M113 w ró¿nych wariantach.
M113 dowiód³ swej przydatno¶ci i uniwersalno¶ci na polach bitewnych Wietnamu. Móg³ zarówno transportowaæ 10-osobowe oddzia³y piechoty, jak i dziêki przenoszonemu uzbrojeniu byæ brany pod uwage jako broñ wykorzystywana w prowadzeniu natarcia.
Co wiêcej potrafi³ niczym amfibia przeprawiaæ siê przez rzeki, a nawet jeziora, co by³o szczególnie cenne w podmok³ych, poprzecinanych licznymi zaporami wodnymi d¿unglach Wietnamu.
Po wielkim sukcesie jaki odnios³a ta konstrukcja podczas wyj±tkowo ciê¿kiego testu bojowego w Wietnamie, zaczêto wprowadzaæ liczne modyfikacje i usprawnienia, zwiêkszaj±c si³ê ognia czy udoskonalaj±c pancerz, lub te¿ jeszcze dalej id±ce, przystosowuj±ce M113 do wykonywania zupe³nie nowych zadañ.

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: M-113 Vietnam Version
Ajouté au catalogue: 30.10.2004
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu35430
Disponibilité: disponible!

€8.99 ou 5600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu35426
Disponibilité: disponible!

€8.99 ou 5600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-K35013
Disponibilité: disponible!

€9.42 ou 6100 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduXT073
Disponibilité: disponible!

€3.01 ou 1900 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduBIG3517
Disponibilité: disponible!

€20.30 ou 12600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu35436
Disponibilité: disponible!

€8.99 ou 5600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu35437
Disponibilité: disponible!

€8.99 ou 5600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu35438
Disponibilité: disponible!

€10.37 ou 6400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduTP015
Disponibilité: disponible!

€4.39 ou 2700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu35202
Disponibilité: disponible!

€8.99 ou 5600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Montex
Code de produit: MT-SM35007
Disponibilité: disponible!

€3.73 ou 2400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu36228
Disponibilité: disponible!

€22.81 ou 14200 pts.

Produits similaires
-5%

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam35135
Disponibilité: disponible!

€22.47 €21.35
ou 13900 pts.

-5%

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam35040
Disponibilité: disponible!

€23.86 €22.64
ou 14800 pts.

-6%

Échelle: 1:35
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam35265
Disponibilité: disponible!

€35.53 €33.56
ou 22000 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: AFV Club
Code de produit: afv35323
Disponibilité: disponible!

€112.83 ou 73500 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: AFV Club
Code de produit: afv35311
Disponibilité: disponible!

€57.48 ou 37400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: AFV Club
Code de produit: afv35113
Disponibilité: disponible!

€60.71 ou 39500 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru07239
Disponibilité: disponible!

€12.73 ou 8300 pts.

Échelle: 1:25
Fabricant: Orlik
Code de produit: orl132
Disponibilité: disponible!

€16.46 ou 10700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru07238
Disponibilité: disponible!

€12.73 ou 8300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Trumpeter
Code de produit: tru07240
Disponibilité: disponible!

€12.73 ou 8300 pts.