Hobby Boss

Hobby Boss 85502 M1070 Truck Tractor and M1000 HET Semi-trailer

M1070 Truck Tractor and M1000 HET Semi-trailer - Image 1
Échelle: 1:35
Fabricant: Hobby Boss
Code de produit: HBB85502
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 5.9.2021
€124.52 ou 87800 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantHobby Boss
Code de produitHBB85502
Poids:1.77 kg
Ean:6939319255020
Échelle1:35
Ajouté au catalogue:7.4.2011
Tags:M1070 M1000

M1000 to wspó³czesna, amerykañska, wieloko³owa naczepa samochodowa przeznaczona do transportów ciê¿kich pojazdów bojowych – zw³aszcza czo³gów. Masa naczepy wynosi ok. 22.800 kg, a jej maksymalna, praktyczna no¶no¶æ dochodzi do ok. 63.500 kilogramów, chocia¿ teoretycznie naczepa mo¿e przewoziæ o masie do 80 ton jednak przy wyra¼nej redukcji prêdko¶ci maksymalnej. D³ugo¶æ naczepy M1000 wynosi 15,8 m, przy czym d³ugo¶æ przestrzeni ³adunkowej to 10,58 metra. Naczepa M1000 zosta³a opracowana przez firmê Southwest Mobile Systems (obecnie DRS Technologies) na potrzeby amerykañskich si³ zbrojnych, które w po³owie lat 80. XX wieku rozpoczê³y poszukiwania naczepy ko³owej dedykowanej do transportu drogowego nowych czo³gów podstawowych M1 oraz M1A1 Abrams. Naczepa M1000 posiada a¿ 40 kó³, a jej zawieszenie jest hydropneumatyczne. M1000 jest dedykowana przede wszystkim do wspó³pracy z ci±gnikiem siod³owym Oshkosh M1070 w dowolnej wersji. Warto dodaæ, ¿e naczepa mo¿e byæ transportowana drog± lotnicz± przez samoloty C-5 Galaxy oraz C-17 Globemaster III.

Oshkosh M1070 to amerykañski, wojskowy ciê¿ki ci±gnik siod³owy, który jest dedykowany przede wszystkim do transportu czo³gów. Produkcja pojazdu wystartowa³a w 1992 r. i trwa nadal. Wóz jest napêdzany pojedynczym silnikiem wysokoprê¿nym Detroit-Diesel albo Catterpilar o mocy 500 albo 700 KM. D³ugo¶æ ci±gnik wynosi 9,09 m, przy szeroko¶ci rzêdu 2,59 metra. Prêdko¶æ maksymalna wynosi od 72 do 81 km/h. Oshkosh M1070 zosta³ opracowany na potrzeby amerykañskich si³ zbrojnych, które pod koniec lat 80. XX wieku d±¿y³y do pozyskania nowego ko³owego transportera dla czo³gów podstawowych M1 Abrams. Podstawow± wersj± pojazdu jest model M1070A0, który w sumie trafi³ w ok. 2500 egzemplarzach do US Army. Pierwsze zamówienie na wersjê zmodernizowan± (M1070A1) zaczê³y byæ realizowane w 2011 roku. Powsta³a tak¿e wersje M1070F, która znajduje siê na wyposa¿eniu British Army. W 2008 r. powsta³a równie¿ wersja Global HET, która jest kierowana przede wszystkim na rynki eksportowe. Wozy Oshkosh M1070 zosta³y u¿yte w toku dzia³añ w Afganistanie po 2001 r. oraz w toku wojny w Iraku w 2003 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: M1070 Truck Tractor and M1000 HET Semi-trailer
Ajouté au catalogue: 7.4.2011
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduXT185
Disponibilité: disponible!

€9.86 ou 6600 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu36214
Disponibilité: disponible!

€17.37 ou 11700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-T35168
Disponibilité: disponible!

€47.37 ou 33400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-T35175
Disponibilité: disponible!

€35.96 ou 25400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: DEF Model
Code de produit: DEF-DW35030
Disponibilité: disponible!

€34.97 ou 24700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: DEF Model
Code de produit: DEF-DW35020LE
Disponibilité: disponible!

€107.40 ou 75800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-F35054
Disponibilité: disponible!

€35.96 ou 25400 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-F35053
Disponibilité: disponible!

€25.05 ou 17700 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-F35052
Disponibilité: sur commande

€13.93 ou 9800 pts.

Échelle: 1:35
Fabricant: Black Dog
Code de produit: BLD-F35051
Disponibilité: sur commande

€13.93 ou 9800 pts.

-8%

Fabricant: Aber
Code de produit: abeTCS12
Disponibilité: disponible!

€4.18 €3.84
ou 3000 pts.

-8%

Fabricant: Aber
Code de produit: abePP05
Disponibilité: disponible!

€6.57 €6.02
ou 4600 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:35
Fabricant: Angraf
Code de produit: ANG-4-2016
Disponibilité: disponible!

€37.45 ou 26400 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Balaton Modell
Code de produit: BAL-BM7259
Disponibilité: disponible!

€61.76 ou 43600 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Balaton Modell
Code de produit: BAL-BM7239
Disponibilité: disponible!

€54.07 ou 38100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Balaton Modell
Code de produit: BAL-BM7226
Disponibilité: disponible!

€42.41 ou 29900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Balaton Modell
Code de produit: BAL-BM7266
Disponibilité: disponible!

€54.07 ou 38100 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Balaton Modell
Code de produit: BAL-BM7220
Disponibilité: disponible!

€42.41 ou 29900 pts.