Olfa

Olfa CMA4-RC Mata do ciêcia CM-A4-RC

Mata do ciêcia CM-A4-RC - Image 1
Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-CMA4-RC
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: vendredi, 4.12.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€12.54 ou 8200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantOlfa
Code de produitOLF-CMA4-RC
Poids:0.28 kg
Ean:091511230154
Ajouté au catalogue:27.7.2020
Tags:Cutting-Mat-A4

Uniwersalna mata podk³adowa do ciêcia 320x225mm

Maty serii CM o grubo¶ci 2 mm przeznaczone s± do ciêcia na nich z
umiarkowan± si³± no¿ami segmentowymi, skalpelami i cyrklami
tn±cymi. Wysoka jako¶æ i przystêpna cena czyni± z mat serii CM
atrakcyjne uzupe³nienie warsztatu do prac plastycznych i modelarskich.
Mata jest dwustronna, z nadrukowan± podzia³k± centymetrow±  z jednej
strony i calow± z drugiej strony.

W zwi±zku z ograniczeniami UE w zakresie dopuszczania na rynek
produktów zawieraj±cych w swoim sk³adzie ftalany - stosowane jako
plastyfikatory w materia³ach polimerowych i gumowych, firma OLFA
wprowadzi³a pewne zmiany technologiczne w procesie produkcji mat
podk³adowych do ciêcia. W materiale, z którego wykonywane s± maty
OLFA, wchodzi wyszczególniony w dyrektywach UE ftalan DEHP. Jakkolwiek
jego zawarto¶æ w produkowanych matach jest na du¿o ni¿szym poziomie
ni¿ dopuszczaj± to wprowadzone normy, firma OLFA zdecydowa³a siê
zast±piæ na rynkach UE maty produkowane z polimeru o dotychczasowym
sk³adzie chemicznym, matami wykonanymi z polimeru plastyfikowanego
dodatkami zgodnymi z dyrektyw± REACH, bez ftalanu DEHP.
Omawiane powy¿ej regulacje UE dopuszczaj± sprzeda¿ a¿ do wyczerpania
stanów magazynowych dotychczas produkowanych mat, które wjecha³y na
teren UE przed wej¶ciem w ¿ycie nowych regulacji / 7 lipca 2020/ . W
zwi±zku z powy¿szym, aktualnie w pe³nym zakresie naszej oferty mat
podk³adowych znajduj± siê maty o dotychczasowym sk³adzie chemicznym
jak i zastêpuj±ce je maty o zmodyfikowanym sk³adzie , z dodatkowym
oznaczeniem - RC .


UWAGA

♦ Maty nale¿y przechowywaæ le¿±ce p³asko - nie mo¿na ich zginaæ
ani rolowaæ  ♦ Maty nale¿y chroniæ przed ciep³em - nie prasowaæ
na nich ¿elazkiem   ♦  Mat nie nale¿y pozostawiaæ w miejscach
nas³onecznionych   ♦  Mat nie wolno u¿ywaæ do ciêcia no¿em MC-45
i MC-45/DX

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Mata do ciêcia CM-A4-RC
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 - 9 pcs.
vendredi, 4.12.2020

plus de 9 pcs.
mercredi, 16.12.2020

GLS

1 - 9 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 10.12.2020
-
vendredi, 11.12.2020

plus de 9 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 22.12.2020
-
mercredi, 23.12.2020

UPS

1 - 9 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 10.12.2020
-
vendredi, 11.12.2020

plus de 9 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 22.12.2020
-
mercredi, 23.12.2020

DHL

1 - 9 pcs.
Délai de livraison prévu:
vendredi, 11.12.2020

plus de 9 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 23.12.2020

Poste - lettre recommandée

1 - 9 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 10.12.2020
-
vendredi, 11.12.2020

plus de 9 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 22.12.2020
-
mercredi, 23.12.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 27.7.2020
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-CMA4
Disponibilité: disponible!

€10.74 ou 7000 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74149
Disponibilité: disponible!

€14.83 €14.07
ou 9200 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74118
Disponibilité: disponible!

€15 €14.24
ou 9300 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74056
Disponibilité: disponible!

€14.52 €13.79
ou 9000 pts.

Fabricant: Humbrol
Code de produit: hum0017
Disponibilité: disponible!

€7.92 ou 5200 pts.

Fabricant: Amazing Art
Code de produit: AMZ10028
Disponibilité: disponible!

€9.26 ou 6000 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST90022
Disponibilité: disponible!

€13.51 ou 8800 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR580
Disponibilité: sur commande

€7.54 ou 4900 pts.