Olfa

Olfa FCM-A2 Mata sk³adana/Folding Cutting Mat

Mata sk³adana/Folding Cutting Mat - Image 1
Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-FCM-A2
Disponibilité actuelle: disponible!
Date prévue d'expédition: mercredi, 3.6.2020
Plus d'informations sur la disponibilité et la date de livraison
€60.44 ou 39400 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Informations de base

FabricantOlfa
Code de produitOLF-FCM-A2
Poids:0.65 kg
Ean:091511220131
Ajouté au catalogue:24.10.2016
Tags:Cutting-mat

Powierzchnia mat serii FCM wykonana jest z elastycznych olefin / to materia³ polimerowy o d³ugim ³añcuchu wytwarzany w reakcji ³añcuchowej monomerów olefinowych, takich jak polietylen z etylenu lub polipropylen z propylenu/ , pomiêdzy którymi znajduje siê warstwa z twardych  olefin.

 

Roz³o¿ona mata ma rozmiar 620x450mm, a po z³o¿eniu 450x320mm. Nadrukowana na macie podzia³ka ma wymiar 600x430mm.


Falista linia ³±czenia obydwu czê¶ci maty i ich ciasne spasowanie minimalizuje mo¿liwo¶æ wjechania ostrza w szczelinê po³±czenia w trakcie ciêcia. Ze wzglêdów konstrukcyjnych maty sk³adane / podobnie jak maty obrotowe / mo¿na u¿ytkowaæ tylko z jednej strony. Przeznaczone s± one do ciêcia na nich z umiarkowan± si³± no¿ami segmentowymi, skalpelami i cyrklami tn±cymi  jak równie¿ no¿ami obrotowymi. £atwe do odczytania cyfry i ¿ó³ta centymetrowa siatka na powierzchni u³atwiaj± dok³adne odmierzanie i ciêcie prostych linii i k±tów.

Mniejszy rozmiar z³o¿onej maty sprawia, ¿e staje siê ona bardziej mobilna - pozwala siê np. w³o¿yæ do teczki i zabraæ na zajêcia „plenerowe”. Maty FCM bêd± równie¿  idealne dla patchworkowców lub studentów z ograniczon± powierzchni± mieszkaniow±.
Czy to pocz±tkuj±cy u¿ytkownik czy te¿ profesjonalista – ka¿dy z nich powinien doceniæ zalety sk³adanych mat.

 

 

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Mata sk³adana/Folding Cutting Mat
Date prévue de livraison de la commande dans le pays: FRANCE
code postal:
changer les paramètres de l'adresse par défaut

1 pcs.
mercredi, 3.6.2020

plus de 1 pcs.
jeudi, 11.6.2020

GLS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 9.6.2020
-
mercredi, 10.6.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 17.6.2020
-
jeudi, 18.6.2020

UPS

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mardi, 9.6.2020
-
mercredi, 10.6.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 17.6.2020
-
jeudi, 18.6.2020

DHL

1 pcs.
Délai de livraison prévu:
mercredi, 10.6.2020

plus de 1 pcs.
Délai de livraison prévu:
jeudi, 18.6.2020

Vérifier la liste des frais d'expéditionSi un article est-il marqué comme disponible sur le site, cela signifie-t-il que nous l'avons en stock?
Habituellement oui, mais la possibilité d'envoyer une commande le même jour dépend de beaucoup d'autres facteurs, c'est pourquoi l'information sur la date prévue de l'expédition de la commande est plus importante que l'état des stocks. Cette information est montrée dans le tableau qui prend en compte non seulement les stocks mais aussi les autres commandes, les délais de livraison, les délais de reprise par l'entreprise de messagerie et bien d'autres.

Quelle est la chance que le produit sera réellement envoyé à temps? Voir plus d'informations et de statistiques sur les délais de réalisation des commandes.

Ajouté au catalogue: 24.10.2016
Disponibilité actuelle: disponible!
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Produits similaires

Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-FCM-A3
Disponibilité: disponible sur commande sous 5-10 jours ouvrables

€40.83 ou 26600 pts.

Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-CMA2
Disponibilité: disponible!

€32.23 ou 21000 pts.

Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-NCML
Disponibilité: disponible!

€99.93 ou 65100 pts.

Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-NCMM
Disponibilité: disponible!

€55.60 ou 36200 pts.

Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-RM30X30
Disponibilité: disponible!

€37.87 ou 24700 pts.

Fabricant: Olfa
Code de produit: OLF-RM17S
Disponibilité: disponible sur commande sous 5-10 jours ouvrables

€72.80 ou 47400 pts.

Fabricant: U-Star
Code de produit: UST91016
Disponibilité: disponible!

€33.57 ou 21900 pts.

Fabricant: Fine Art
Code de produit: FNR582
Disponibilité: disponible!

€20.25 ou 13200 pts.

Fabricant: Excel Hobby Tools
Code de produit: exc60004
Disponibilité: disponible!

€33.31 ou 21700 pts.

Fabricant: Excel Hobby Tools
Code de produit: exc60009
Disponibilité: disponible!

€65.01 ou 42300 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74118
Disponibilité: disponible!

€14.07 €13.33
ou 8700 pts.

-5%

Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74142
Disponibilité: disponible!

€10.23 €9.70
ou 6400 pts.