A-Model

A-Model 07222 Messeschmitt FiSK-199 WWII German figther

Messeschmitt FiSK-199 WWII German figther - Image 1
Échelle: 1:72
Fabricant: A-Model
Code de produit: AMO-07222
Disponibilité actuelle: indisponible
Disponible pour la dernière fois: 29.11.2020
€10.24 ou 7200 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantA-Model
Code de produitAMO-07222
Poids:0.08 kg
Échelle1:72
Ajouté au catalogue:30.10.2009
Tags:Messerschmitt-Bf-109-FiSk-199

FISK 199 by³ niemieckim, prototypowym, samolotem my¶liwsko-szturmowy z okresu II wojny ¶wiatowej.  Napêd zapewnia³ pojedynczy silnik Daimler-Benz DB-605A o mocy 1455 KM. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z dwóch karabinów maszynowych MG131 kal. 13 mm oraz – najpewniej – pojedynczego dzia³ka MG151 kal. 20 mm.

FISK 199 by³ w swej istocie modernizacj± samolot Messerschmitt Me-109 G2, która zosta³a opracowana przez zak³ady Fieseler, a wdro¿ona przez firmê Skoda z siedzib± w Pradze. Modernizacja zosta³a wykonana w 1942 roku i polega³a na dostosowaniu standardowego my¶liwca do przenoszenia ciê¿kiej bomby lotniczej o wagomiarze 500 kilogramów. Zmiana polega³a na zamontowaniu pojedynczej goleni z ko³em w ¶rodkowej czê¶ci kad³uba, tu¿ za kabin± pilota, która nie by³a chowana w locie, ale po starcie by³a odrzucana na ma³ym spadochronie. Wg. za³o¿eñ konstruktorów mia³o mieæ to miejsce jeszcze nad lotniskiem, tak aby goleñ mo¿na by³o wykorzystaæ ponownie. Rozwi±zanie przetestowano prawdopodobnie jedynie na dwóch egzemplarzach Me-109 G2, ale nie wesz³o ono do masowego u¿ycia.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Messeschmitt FiSK-199 WWII German figther
Ajouté au catalogue: 30.10.2009
Disponibilité actuelle: indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?
Accessoires éventuels

Échelle: 1:72
Fabricant: Zvezda
Code de produit: zve6188
Disponibilité: disponible!

€4.04 ou 2900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Tally HO!
Code de produit: TLHS72-009
Disponibilité: disponible!

€3.84 ou 2700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF72229
Disponibilité: disponible!

€9.77 ou 6900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: CMK
Code de produit: CMF72078
Disponibilité: sur commande

€9.77 ou 6900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73008
Disponibilité: disponible!

€5.75 ou 3900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu73002
Disponibilité: disponible!

€7.73 ou 5200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: edu72307
Disponibilité: disponible!

€5.75 ou 3900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Eduard
Code de produit: eduSS603
Disponibilité: disponible!

€4.24 ou 2900 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Tally HO!
Code de produit: TLHE72-005
Disponibilité: disponible!

€4.56 ou 3200 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Italeri
Code de produit: ita26101
Disponibilité: disponible!

€20.81 ou 14700 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Heller
Code de produit: hlr49655
Disponibilité: disponible!

€4.66 ou 3300 pts.

Échelle: 1:72
Fabricant: Techmod
Code de produit: tch72112
Disponibilité: disponible!

€5.90 ou 4200 pts.

Produits similaires

Échelle: 1:72
Fabricant: Kora Models
Code de produit: KOR-KPK7218
Disponibilité: disponible sur commande sous 2-6 semaines

€23.83 ou 16800 pts.