Tamiya

Tamiya 74154 Modeling Template RR 1-6

Modeling Template RR 1-6 - Image 1
Fabricant: Tamiya
Code de produit: tam74154
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
Disponible pour la dernière fois: 24.4.2020
€9.89 -5% €9.39 ou 6100 pts.

Contient 23.00% de la TVA

Si le produit est actuellement indisponible, entrez votre adresse e-mail,
et vous serez prévenu automatiquement de sa disponibilité

Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?

Informations de base

FabricantTamiya
Code de produittam74154
Poids:0.02 kg
Ean:4950344741540
Ajouté au catalogue:14.11.2019

Prezentowane narzêdzie modelarskie zawiera zbiór 60 wzorników grawerskich w kszta³cie elipsy o szeroko¶ci od 1 do 6 mm oraz wysoko¶ci od 1,5 do 12 milimetrów. Przy czym najmniejszy wzornik ma wymiary 1 mm x 1,5 mm, a najwiêkszy – 6 mm x 12 mm. Ca³kowite wymiary narzêdzia to 86 mm szeroko¶ci oraz 86 mm d³ugo¶ci. Wzorniki zosta³y umieszczone na trzech oddzielnych arkuszach, które mo¿na stosowaæ niezale¿nie od siebie. Zosta³y wykonane z wysokiej jako¶ci stali nierdzewnej SUS304 o grubo¶ci 0,1 mm, która z jednej strony jest wytrzyma³a i odporna na pracê z chemi± modelarsk±, a z drugiej – jest giêtka. Dziêki temu ostatniemu, wzorniki mo¿na stosowaæ nawet na zakrzywionych albo ob³ych powierzchniach. Producent rekomenduje je do wszelkiego typu prac grawerskich wymagaj±cych tworzenia ³uków, kszta³tów pó³okr±g³ych albo kolistych na modelach plastikowych. Jednocze¶nie jednak, nadaj± siê one do pracy z aerografem przy nanoszeniu kamufla¿u. Producent zaleca u¿ywanie przy pracy z prezentowanymi wzornikami na przyk³ad rylca ig³owego Fine Engraving Needle 20 Degrees (rylec grawerski 20° ig³owy).

Erreur de la description? Signaler le problème
Avis de nos clients
Ajouter votre avis sur: Modeling Template RR 1-6
Ajouté au catalogue: 14.11.2019
Disponibilité actuelle: temporairement indisponible
  • produit disponible
  • produit indisponible
  • produit disponible sur commande
  • approvisionnement
  • manque
  • 1 unité
  • 2 unités
  • 3-5 unités
  • 6-10 unités
  • plus de 10 unités
Pouvez-vous apporter un produit qui n'est pas sur le site ou qui n'est pas disponible?